Zakendoen via Whatsapp, geldig?

De populaire app Whatsapp wordt steeds meer gebruikt in de zakelijke wereld. Dit brengt echter wel risico’s met zich mee, zoals grote kans op misverstanden en onduidelijkheden. Of het risico dat [...]

Weer uitstel handhaving Wet DBA

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld [...]

De ontwikkelingen rond de Wet DBA

Werken met ZZP’ers wordt niet u makkelijk gemaakt. Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat de ontwikkelingen voorlopig nog niet gestopt zijn. De Wet DBA Momenteel is het kabinet bezig met een [...]

Ontbinding en vereffening van de BV

Aan het einde van de levenscyclus van een B.V. wordt volgens het wettelijke systeem de vennootschap ontbonden, het resterend vermogen vereffend en vervolgens uitgeschreven bij het handelsregister [...]

Verhoging last onder dwangsom mogelijk

Een last onder dwangsom is een middel om nakoming van een verkregen vonnis te bewerkstelligen. Een bepaalde overtreding moet worden hersteld en daarom wordt een sanctie opgelegd om de [...]

Het informatierecht van de aandeelhouder

Regelmatig komt de vraag naar voren of individuele aandeelhouders recht hebben om informatie op te vragen bij het bestuur van de vennootschap. Vaak gaat het om minderheidsaandeelhouders in een [...]

De UBO voor het Nederlandse MKB

Op 31 maart jl. is een concept van de zogeheten Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende ter consultatie voorgelegd. Hiermee wordt de invoering van het UBO-register in Nederland [...]

Pagina 1 van 4