Bij schade eerst in gebreke stellen.

Koper heeft misschien wel schade maar heeft de verkoper niet in de gelegenheid gesteld om deze schade te herstellen en toch te voldoen aan de koopovereenkomst. Nu dit niet is gebeurd, is de [...]

Registratie UBO-register vóór 27 maart 2022

Uiterlijk 27 maart 2022 moeten veel UBO’s van organisaties zich hebben ingeschreven in het UBO-register. Of je de UBO van jouw organisatie moet inschrijven, is afhankelijk van de rechtsvorm. Kun [...]

Uitkopen aandeelhouder bij Besloten Vennootschap (B.V.)

De Hoge Raad heeft op 6 november 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1745) een arrest gewezen over de uitkoopprocedure en de prijsvaststelling per aandeel. Feiten De eiser in deze zaak is bestuurder en [...]