UPDATE

Wet Modernisering Personenvennootschappen

De huidige regeling, in Boek 7A Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel, dateert uit de 19e eeuw en beantwoordt onvoldoende aan de behoefte van hedendaagse gebruikers. Vanaf 1 januari [...]

TOZO?!

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De wereld en daarmee ook Nederland is nog steeds in de ban van COVID-19, het Coronavirus, en dit heeft een enorme impact op de [...]

Coronavirus: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Geschreven op 23-3-2020. Vorige week is de werktijdverkorting ingetrokken wegens de enorme hoeveelheid aanvragen! Aanvragen voor de WTV kunnen niet meer worden ingediend. In plaats van de WTV [...]

Zakendoen via Whatsapp, geldig?

De populaire app Whatsapp wordt steeds meer gebruikt in de zakelijke wereld. Dit brengt echter wel risico’s met zich mee, zoals grote kans op misverstanden en onduidelijkheden. Of het risico dat [...]

Weer uitstel handhaving Wet DBA

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld [...]