UPDATE

Wet Modernisering Personenvennootschappen

De huidige regeling, in Boek 7A Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel, dateert uit de 19e eeuw en beantwoordt onvoldoende aan de behoefte van hedendaagse gebruikers. Vanaf 1 januari [...]

TOZO?!

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De wereld en daarmee ook Nederland is nog steeds in de ban van COVID-19, het Coronavirus, en dit heeft een enorme impact op de [...]