Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is misschien wel het meest veelzijdige onderdeel van het recht. Vanaf het aannemen van een nieuwe medewerker tot het moment waarop weer afscheid van elkaar moet worden genomen: iedere ondernemer krijgt geregeld te maken met juridische vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht. Het is daarmee het rechtsgebied waar ondernemers het meest mee te maken hebben.

De juristen van De Raadgevers zijn ervaren arbeidsjuristen die jou bij alle aspecten van het arbeidsrecht kunnen ondersteunen, waaronder:

  • Aanzeggen en verlengen van tijdelijke arbeidscontracten;
  • Ketenregel en opvolgend werkgeverschap;
  • Wijziging arbeidsduur, nieuwe functie, uitbreiding contract, overplaatsing;
  • Zieke werknemer en re-integratie;
  • Loonstop of loonsanctie bij schending re-integratie verplichtingen;
  • Advisering over dossieropbouw.
  • Het voeren van arbeidsrechtelijke geschillen bij de rechtbank.

De meeste arbeidsgeschillen worden uiteindelijk opgelost door een minnelijke regeling. Onze juristen zijn ervaren onderhandelaars die het beste resultaat kunnen bereiken bij:

  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Onderhandelingen over minnelijke regeling
  • Opstellen waterdichte vaststellingsovereenkomsten

Mocht het niet mogelijk blijken er met een regeling uit te komen, dan staan wij je ook graag bij in de rechtszaal. Onze juristen hebben veel ervaring met het procederen op arbeidsrechtelijk gebied.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search