Het Arbeidsrecht is misschien wel het meest veelzijdige stuk van het recht. Vanaf het aannemen van een nieuwe medewerker tot het moment waarop weer afscheid van elkaar moet worden genomen: iedere ondernemer krijgt geregeld te maken met juridische vraagstukken op het gebied van het Arbeidsrecht.
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 zijn de spelregels er zeker niet makkelijker op geworden!

De juristen van De Raadgevers zijn ervaren arbeidsjuristen die u bij alle aspecten van het Arbeidsrecht kunnen ondersteunen.

Aspecten van het Arbeidsrecht

Onderwerpen die spelen bij de start van een arbeidsrelatie zijn:

 • Informatie – medisch en sociaal- in de sollicitatiefase
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd
 • Proeftijdbeding
 • Concurrentiebeding en/of relatiebeding: welke beperkingen zijn mogelijk en hoe motiveert u dat in een tijdelijk contract
 • Bijzondere arbeidsvoorwaarden: scholing, lease auto, datalekbeding
 • Flexibele arbeidscontracten: oproepovereenkomst of min/max contracten
 • Pay rolling, uitzendkrachten, detacheren

Ook het opstellen van een goede opdrachtovereenkomst met een zzp’er, in die gevallen waarin juist geen dienstverband gewenst is, valt binnen onze expertise van het Arbeidsrecht.

Veel voorkomende situaties omtrent het Arbeidsrecht

 • Aanzeggen en verlengen van tijdelijke arbeidscontracten
 • Ketenregel en opvolgend werkgeverschap
 • Wijziging arbeidsduur, nieuwe functie, uitbreiding contract, overplaatsing
 • Zieke werknemer en re-integratie
 • Loonstop of loonsanctie bij schending re-integratie verplichtingen

Tijdens het dienstverband zijn wij graag uw sparringpartner als het gaat om de bovengenoemde zaken.

Ook spelen er veel AVG-gerelateerde zaken op het terrein van het arbeidsrecht. Daarvoor is een speciale FAQ ontwikkeld, waarin uw vragen worden beantwoord.

FAQ arbeidsrecht (38 downloads)

Advisering over dossieropbouw

Dreigt er een conflict met uw medewerker of moet u het contract wegens bedrijfseconomische omstandigheden eindigen? Wij staan u met raad en daad bij, denk aan:

 • Disfunctioneren en dossieropbouw
 • Verbetertraject en herplaatsingsmogelijkheden
 • Ontslag op staande voet kwesties
 • Ontbindingsprocedures bij de Kantonrechter
 • Procedures wegen schending concurrentie- of relatiebeding
 • Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV
 • Transitievergoeding berekeningen

Ervaring in arbeidsgeschillen

De meeste arbeidsgeschillen worden uiteindelijk opgelost door een minnelijke regeling. Onze juristen zijn ervaren onderhandelaars die voor u het beste resultaat kunnen bereiken bij:

 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Onderhandelingen over minnelijke regeling
 • Opstellen waterdichte vaststellingsovereenkomsten

Kennis over beleidsmatige zaken

Wij denken ook op het beleidsmatige vlak structureel met u mee als het gaat om:

 • Reorganisaties
 • Overgang van ondernemingen
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Overleg met de ondernemingsraad
 • Implementatie van wetswijzigingen in uw personeelsbeleid
 • In house workshops Inhouseworkshops over actuele onderwerpen

Kortom, wij zullen onze kennis over het Arbeidsrecht inschakelen om er voor ervoor te zorgen dat uw arbeidsorganisatie stevig en up-to-date is opgezet omtrent alle arbeidsrechtzaken, waardoor u minder zorgen om uw personeel heeft.

Vragen over onze arbeidsrecht?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search