Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanwege de impact hiervan is het zaak uw organisatie AVG-proof te hebben. Deze Europese privacywetgeving vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en scherpt de privacyregels aan. De nieuwe regels zorgen onder andere voor meer verplichtingen voor verantwoordelijken en meer rechten voor betrokkenen. De boetes zijn flink verhoogd en kunnen oplopen tot wel 4% van uw jaaromzet.

Weet u welke veranderingen u moet doorvoeren om een hoge boete te voorkomen? De Raadgevers heeft voor u voor de meest voorkomende rechtsgebieden FAQ’s opgesteld, waarin uw vragen worden beantwoord.

FAQ algemeen (33 downloads)
FAQ ondernemingsrecht (31 downloads)
FAQ internationaal contracteren (23 downloads)
FAQ huurrecht (28 downloads)
FAQ arbeidsrecht (38 downloads)

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft diverse checklists beschikbaar gesteld om te controleren of u AVG-proof bent. U vindt ze hier:
Wat zijn de plichten van de verantwoordelijke? (322 downloads)
Wat zijn de plichten van de verwerker? (244 downloads)
Welke informatie moet u verstrekken aan de betrokkene? (243 downloads)
Welke eisen zijn er aan de verwerkersovereenkomst? (231 downloads)

Privacy compliance advies

De Raadgevers informeert u graag over alle juridische aspecten binnen privacywetgeving. Wij adviseren u graag over een zo optimaal mogelijk privacy beleid en de nieuwe Europese wetgeving.

Bij de Raadgevers kunt u ook terecht voor een advies op maat. Samen met onze privacy-experts wordt er een juridische check gedaan om na te gaan in hoeverre uw onderneming voldoet aan alle wetgeving van de AVG. Hierna wordt u geadviseerd in de veranderingen die u moet doorvoeren en de maatregelen die u moet treffen zodat u AVG-proof bent. Ook maken wij voor cliënten overeenkomsten en/of bedingen over privacygerelateerde onderwerpen.

Bent u al AVG-proof? Doe de test!

Doorloop onderstaande vragen en u weet het antwoord.

 1. Weet u welke huidige privacyregels gelden?
 • Ja
 • Nee
 1. Weet u welke veranderingen met de komst van de nieuwe Europese privacywetgeving voor uw organisatie belangrijk zijn?
 • Ja
 • Nee
 1. Heeft u een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen uw organisatie?
 • Ja
 • Deels
 • Nee
 • Weet ik niet
 1. Heeft uw organisatie al een privacybeleid?
 • Ja
 • Nee
 • Weet ik niet
 1. Weet u wat u moet doen wanneer er zich een datalek voordoet?
 • Ja
 • Nee
 1. Heeft u een overeenkomst met derden die uw persoonsgegevens verwerken?
 • Ja
 • Nee
 • Weet ik niet

 

Heeft u 1 of meerdere keren nee en/of weet ik niet? De kans is groot dat uw bedrijf niet voldoet aan alle regels opgenomen in de AVG. Zorg dat u tijdig AVG-proof bent zodat u geen boete riskeert. Boetes kunnen oplopen tot 4% van uw jaaromzet. De hoogste tijd om te beginnen! Voor meer informatie kunt u gebruik maken van onze workshop of neem contact op met onze privacy expert.

Heeft u overal ja?  U bent goed op weg. Let op: deze test is summier en geeft geen zekerheid over het voldoen aan regels opgenomen in de AVG. Check altijd zorgvuldig of u geheel voldoet aan wet- en regelgeving zodat u achteraf geen boete krijgt voor een schending van de AVG. Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Workshop

Wilt u meer weten over de AVG en de belangrijkste veranderingen? Binnenkort ontvangen onze abonnees en nieuwsbrieflezers een uitnodiging voor onze Workshop!

Meer weten over de AVG en onze mogelijkheden? U kunt voor vragen, advies en/of een uitgebreide privacy check contact opnemen met onze privacy expert. Bel naar: 088-1331133 of mail: privacy@deraadgevers.nl.

Heeft u vragen over de AVG en Privacy?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search