BLOGS

Verzwijgen van nevenwerkzaamheden tijdens re-integratie

Op 20-02-2024 heeft de kantonrechter geoordeeld dat ontslag op staande voet op grond van artikel 7:678 lid 1 BW rechtmatig is, indien een werknemer dezelfde werkzaamheden bij een derde verricht [...]

Misbruik van recht op inzage persoonsgegevens?

Op 19 maart 2024 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een voormalig ambtenaar van gemeente Rotterdam geen misbruik heeft gemaakt van zijn recht op inzage in zijn [...]

Ontslag op staande voet na afwijzing voorstel VSO.

Aan het geven van ontslag op staande voet aan een werknemer zijn strenge voorwaarden verbonden. Een werkgever moet goed nagaan of aan al deze voorwaarden wordt voldaan, zodat het gegeven ontslag [...]

Ontruiming niet gerechtvaardigd.

De kantonrechter heeft op 24 november 2023 geoordeeld dat na buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst de huurder de woning toch niet hoeft te ontruimen. De rechter vond het naar [...]

Dringend eigen gebruik woning?

Soms kan het zo zijn dat een verhuurder van een woning de huurovereenkomst wil ontbinden wegens dringend eigen gebruik. Hier zijn wel enkele regels aan verbonden: ontbinding wegens eigen gebruik [...]

Huurverhoging altijd toegestaan?

Onlangs heeft de rechter in een tweetal zaken uitspraak gedaan over huurverhoging bij een winkelpand en een kantoorruimte.   Winkel Casus In de zaak van de winkel was het op basis van de [...]

Verlenging seizoenplaats camping, is dat een recht?

Het contract van een huurder die al zestien jaar dezelfde seizoenplaats huurde werd stopgezet.  Na een incident met een vuurwapen, koos de camping ervoor om het tijdelijke contract na afloop van [...]

Mediator, keuze van de werknemer?

Onlangs heeft de kantonrechter geoordeeld dat een werknemer betrokken dient te zijn bij inschakeling van een mediator. Voor mediation moet voldoende draagkracht zijn en daarvoor is het essentieel [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search