BLOGS

Verrekening opbrengst zonnepanelen

Een verhuurder hoeft niet de opbrengst uit zelf betaalde zonnepanelen te verrekenen met servicekosten. Dit staat los van de huurrelatie met de huurder, maar is een kwestie tussen de verhuurder en [...]

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Op 23 mei jl. is het wetsvoorstel “Verplicht stellen vertrouwenspersoon” aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen [...]

Regeling vervroegd uittreden: MDIEU-subsidie 2023

De Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden is onder andere voor de financiering van regelingen voor vervroegde uittreden opgesteld. Werkgevers kunnen de subsidie voor eerder [...]

Wetswijzigingen per 1 juli 2023

Het arbeidsrecht is volop in beweging en dat is te zien aan de wetswijzigingen die worden doorgevoerd per 1 juli 2023. Als onderneming is het belangrijk om deze wijzigingen op de voet te volgen [...]

Tot hoever strekt een relatiebeding?

Inleiding Het relatiebeding is een belangrijke bepaling in een arbeidscontract. Het relatiebeding biedt vooral bescherming voor de werkgever. De werkgever wil met zo’n beding voorkomen dat een [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search