BLOGS

Nieuwe regeling bescherming Klokkenluiders

De nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK) is op 24 januari 2023 ingegaan en vervangt de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders (WHvK). Welke veranderingen brengt deze nieuwe Wet eigenlijk met [...]

Doorwerken na AOW

Onze themasessie van afgelopen januari over doorwerken na AOW was een succes! Veel enthousiaste deelnemers die goede vragen stelden en met interessante praktijkvoorbeelden kwamen. De deelnemende [...]

Gaan AVG rechten over op de erfgenamen?

Eiser vorderde bij de rechtbank een schadevergoeding van de Belastingdienst wegens inbreuk op zijn AVG rechten. De Belastingdienst had zonder toestemming van eiser onjuiste persoonsgegevens met [...]

De waarde van het opnemen van een eigendomsvoorbehoud

De algemene voorwaarden, ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd, worden vaak onderschat. Toch zijn deze voorwaarden erg belangrijk, nu zij de rechten en plichten van beide partijen weergeven. Ze [...]

Je kunt je werknemer aan z’n opzegtermijn houden!

Het is relatief onbekend, maar werkgevers kunnen een schadevergoeding vragen van medewerkers die hun opzegtermijn niet in acht nemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je werknemer vandaag zegt dat [...]

Verkoper Totilas mag diens sperma niet verkopen

Het Duitse bedrijf fokt en verhandelt paarden. Daarnaast exploiteert het een eigen springstal. De Nederlandse eiser in deze zaak was bestuurder van een vastgoedonderneming en exploiteerde [...]

Artikel 96 Rv: een praktisch rechtsinstrument

Sneller en eenvoudiger procederen Veel mensen denken bij gerechtelijke procedures vooral aan langlopende, ingewikkelde en kostbare procedures. Naast de stress die het conflict zelf al [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search