Het Ondernemingsrecht bestrijkt alle juridische aspecten waar een onderneming mee te maken kan krijgen. Denk hierbij aan de volgende situaties:

  • het oprichten van een onderneming;
  • het kiezen van een (nieuwe) rechtsvorm;
  • het afsluiten van contracten;
  • franchising;
  • uitgifte of verkoop van aandelen;
  • fusies en overnames;
  • ontslag van een bestuurder;
  • geschillen tussen bestuurders en/of aandeelhouders onderling.

De Raadgevers beschikken over specifieke kennis omtrent de bovengenoemde kanten van het ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht binnen uw organisatie

Wij adviseren en denken met u mee over alle zaken betreffende het ondernemingsrecht die aanwezig zijn in uw organisatie. Waar kunt u bijvoorbeeld denken aan het oprichten van een nieuwe onderneming. Welke rechtsvorm is voor u het meest aantrekkelijk? En wat is de meest geschikte structuur is, is mede afhankelijk van uw wensen en de soort onderneming.

Denk daarnaast aan de AVG-gerelateerde aspecten binnen het ondernemingsrecht. Zie ook deze FAQ:

FAQ ondernemingsrecht (31 downloads)

Contracten binnen het ondernemingsrecht

Uiteraard zullen binnen uw nieuw op te richten onderneming diverse contracten gesloten en opgemaakt moeten worden, zoals arbeidsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, statuten en huurovereenkomsten. Hier staan wij u uiteraard ook in bij.

Heeft u vragen over ondernemingsrecht?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search