Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om de relatie tussen de overheid en burgers of bedrijven. De besluiten die door de overheid worden genomen staan in het bestuursrecht centraal. Wanneer je het niet eens bent met een door de overheid (bijvoorbeeld de gemeente) genomen besluit, of wanneer je de overheid juist iets wilt vragen, kunnen de ervaren juristen van De Raadgevers jou bij alle aspecten hiervan ondersteunen, waaronder:

  • Bezwaar maken op of in beroep gaan tegen besluiten;
  • Advisering over te starten procedures;
  • Verzoekschriften opmaken;
  • Advisering omtrent de aanvraag van vergunningen;
  • Beoordelen van de rechtsgeldigheid van opgelegde boetes en beschikkingen, bijvoorbeeld van het UWV;
  • Beoordeling van de juridische positie van de overheid en jou als belanghebbende.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search