Kan het laten oplopen van torenhoge energiekosten leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid binnen vereniging?

Het is momenteel schering en inslag: de energie- en gasrekeningen lopen de spuigaten uit. Ook verenigingen hebben hiermee te kampen en kunnen soms maar net hun hoofd boven water houden. Als bestuurder van een vereniging ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Maar kun je als bestuurder ook verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor het almaar laten oplopen van de energiekosten tot het moment dat de vereniging het niet meer kan betalen? Tot hoe ver reikt deze aansprakelijkheid?

In het kort

In beginsel zal je als bestuurder niet zo snel aansprakelijk worden geacht. Immers, in principe is de vereniging aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt in de vereniging. Dit geldt ook voor torenhoge energiekosten. Toch kan het gebeuren dat je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Zo’n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van jouw taak als bestuurder.

Hoe zit het?

Artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht je als bestuurder tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de vereniging. Dit blijkt ook vaak uit de statuten. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan sprake zijn van kennelijke onbehoorlijk bestuur. Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn: Niet (tijdig) informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, het verwaarlozen van de kredietbewaking, onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid, zoals het niet aanvragen van faillissement terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. Dit laatste kan een bestuurder verweten worden in de situatie dat de energiekosten alleen maar oplopen en je hier als bestuurder niets mee doet. Immers, als je de situatie, met de hoge energiekosten, maar laat voortduren en je doet er niets aan en bent besluiteloos en je meldt het niet aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Immers, door niets of te weinig te doen, zorg je ervoor dat je als bestuur de vereniging naar de rand van de afgrond kan brengen. Als je dit vervolgens ook nog eens verzwijgt voor de ALV, is dit heel kwalijk.

 Wat te doen?

Je moet als bestuurder dus handelen en de ALV goed en tijdig informeren en aangeven wat je als bestuur doet om de vereniging er weer bovenop te helpen. Dit kan zijn door in overleg te treden met de energiemaatschappij en een regeling te treffen. Of om meer sponsoren aan te trekken of door hulp en/of subsidie aan te vragen bij de gemeente.
Indien dit allemaal niet lukt, moet je als bestuur, in samenspraak met de ALV, je conclusies trekken over de levensvatbaarheid en de continuïteit van de vereniging en hoe daarmee om te gaan. Leg alles ook concreet vast en maak een helder stappenplan met een plan van aanpak en deel dat met de ALV. Doe dit als volledig bestuur, want je bent als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk en derhalve look verantwoordelijk voor de andere bestuursleden.


Tip

Check ook of je als bestuurder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebt en wat de dekking daarvan is en wat er in de polis staat. dus dat is mooi. Waarschijnlijk staat in de polis dat je er als bestuurder alles aan gedaan moet hebben om de vereniging behoorlijk te besturen.

 

Heb je vragen over een soortgelijke kwestie? Neem dan contact op met je accountjurist. Voor meer informatie bel naar 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search