Onder het Bouwrecht valt vrijwel alles wat met bouwen te maken heeft. Onder bouw wordt verstaan: het tot stand brengen en in stand houden van alle onroerende zaken. Hieronder vallen niet alleen gebouwen, maar ook andere bouwwerken.

Zaken die hierbij aan de orde kunnen komen zijn aanvragen van vergunningen, aannemingsovereenkomsten en architectenovereenkomsten, aansprakelijkheden en geschillen tussen architecten, aannemers en onderaannemers. Hierbij zijn vaak meerdere partijen betrokken.

Het Bouwrecht is in verschillende wetten gereguleerd en heeft zowel een privaatrechtelijke kant, waar de overheid niets mee te maken heeft, als een publiekrechtelijke kant waarbij wel sprake is van overheidsbemoeienis. Daarnaast komen deze twee rechtsgebieden in het Bouwrecht vaak samen. Zo is bij het verlenen van vergunning het bestuursrecht van belang en bij aannemingsovereenkomsten het verbintenissenrecht. Bij die laatste spelen zogenaamde standaardvoorwaarden een belangrijke rol, zoals de DNR ( de nieuwe regeling) en de UAV ( Uniforme Administratieve Voorwaarden). De standaard voorwaarden worden vaak van toepassing verklaard in een contract binnen de bouw. Het is derhalve van essentieel belang om de inhoud van deze voorwaarden te kennen.

Aan bouwen in Nederland zijn strenge regels verbonden om te voorkomen dat er partijen gedupeerd worden. Alle bouwprocessen dienen richtlijnconform te worden uitgevoerd.

Dit alles maakt het Bouwrecht tot een veel omvattend en complex rechtsgebied. De raadgevers biedt zowel hulp aan bedrijven als aan particulieren die hiermee te maken hebben. Wij kunnen helpen bij alle verschillende aspecten, onder andere bij het beoordelen en opstellen van aannemingsovereenkomsten en architectenovereenkomsten, hulp bij het verhalen van schade, verweren tegen schadeclaims, hulp bij gebreken en het bij het voeren van gerechtelijke procedures.

Heeft u vragen over bouwrecht?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

of vul ons contactformulier in

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search