Bouwrecht

Het bouwrecht is het geheel van Nederlandse rechtsregels die bouwprocessen regelen en waarborgen.

Het bouwrecht is een veel omvattend en complex rechtsgebied. De Raadgevers biedt zowel hulp aan bedrijven als aan particulieren die hiermee te maken hebben.  De juristen van De Raadgevers kunnen je bij alle aspecten van het bouwrecht ondersteunen, waaronder:

  • Het beoordelen en opstellen van aannemingsovereenkomsten en architectenovereenkomsten;
  • Hulp bij het verhalen van schade;
  • Advisering omtrent aanbestedingen in de bouw;
  • Claimen van schade bij gebreken aan het gebouw;
  • Verweren tegen schadeclaims;
  • Aanvragen van benodigde vergunningen;
  • Voeren van procedures, zowel bij de rechter als bij de Arbitrage voor de Bouw.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search