Verzwijgen van nevenwerkzaamheden tijdens re-integratie

Op 20-02-2024 heeft de kantonrechter geoordeeld dat ontslag op staande voet op grond van artikel 7:678 lid 1 BW rechtmatig is, indien een werknemer dezelfde werkzaamheden bij een derde verricht [...]

Ontslag op staande voet na afwijzing voorstel VSO.

Aan het geven van ontslag op staande voet aan een werknemer zijn strenge voorwaarden verbonden. Een werkgever moet goed nagaan of aan al deze voorwaarden wordt voldaan, zodat het gegeven ontslag [...]

Wat is de “waarde” van een vakantiedag?

Er is vaak veel onduidelijkheid over vakantiedagen, zo ook over de vraag wat eigenlijk de waarde van een vakantiedag is . Het Gerechtshof Amsterdam heeft hier in december 2023 een uitspraak over [...]