Wat te doen bij een ziekmelding als werkgever?

De Wet Verbetering Poortwachter regelt de stappen die werkgever en werknemer moeten zetten in geval van ziekmelding. Hieronder geven wij een kort overzicht. Stappenplan ziekmelding Eén week na de [...]

Referenties geven, waar moet u rekening mee houden?

Als werkgever vraag je je vast weleens af wat je nu wel, of juist niet in een referentie mag zeggen, zeker als je eigenlijk niet zo tevreden was over je ex-werknemer. Principes Bij het afgeven [...]

Rechten en plichten van de zwangere werknemer

De zwangere of pas bevallen werknemer en haar gezin hebben een aantal bijzondere rechten. Recent zijn deze rechten nog uitgebreid. Voor u als werkgever is het belangrijk hiervan op de hoogte te [...]

Prinsjesdag 2018: veranderingen arbeidsrecht

Op Prinsjesdag zijn diverse veranderingen op arbeidsrechtelijk gebied aangekondigd. In deze bijdrage leest u de belangrijkste highlights. Wet arbeidsmarkt in balans Met het wetsvoorstel [...]

Update: compensatie transitievergoeding

Al tijden hangt er een wetsvoorstel in de lucht om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan een werknemer bij ontslag wegens langdurige [...]

Nieuwe arbo-wetgeving doorgelicht

Sinds 1 juli 2017 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de Arbowetgeving met als belangrijkste aandachtspunt de aanscherping van de eisen aan het basiscontract met Arbodienstverleners. [...]

Het verbod op nevenwerkzaamheden

Wat een werknemer doet in zijn vrije tijd staat hem in principe vrij. Hierover heeft een werkgever niets te zeggen. Echter, het kan in bepaalde gevallen toch zo zijn dat de werkgever zijn [...]

Ronselbeding gelijk aan concurrentiebeding

Recentelijk heeft de rechtbank een uitspraak gedaan betreffende het ronselbeding, waarbij deze gelijk wordt gesteld aan een relatiebeding. Waar een ronselbeding eerder juist niet werd gezien als [...]

Ruilhandel als moderne manier van contracteren

De manier waarop bedrijven onderling overeenkomsten sluiten verandert non-stop. Eén van de ontwikkelingen die een sterke opmars maakt is – verrassend genoeg – ruilhandel. Hierbij [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search