(Seksuele) intimidatie op de werkvloer

Werkgevers maken het steeds vaker mee; een klacht over een werknemer die zich intimiderend of onprofessioneel gedraagt jegens een andere. Wat kun je in zo’n geval doen als werkgever? (Seksuele) [...]

Kosten voor verplichte en onverplichte studie

Bedrijfsarts moet kosten voor opleiding terugbetalen aan zijn vorige werkgever, studiekostenbeding was wel geldig. Werknemer, een bedrijfsarts, moet € 45.581,01 aan opleidingskosten terugbetalen [...]

Afboeken van ongespecificeerde betalingen

Betalingen van schuldenaar zonder aanwijzing hadden door de schuldeiser moeten worden afgeboekt op basis van opeisbaarheid Als de schuldenaar nog meerdere facturen moet betalen en een [...]

De waarde van het opnemen van een eigendomsvoorbehoud

De algemene voorwaarden, ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd, worden vaak onderschat. Toch zijn deze voorwaarden erg belangrijk, nu zij de rechten en plichten van beide partijen weergeven. Ze [...]

Je kunt je werknemer aan z’n opzegtermijn houden!

Het is relatief onbekend, maar werkgevers kunnen een schadevergoeding vragen van medewerkers die hun opzegtermijn niet in acht nemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je werknemer vandaag zegt dat [...]