Verbod op hoofddoek op het werk?

Arrest in de gevoegde zaken Hof van Justitie van de EU C-804/18 (zaak A) en C-341/19 (zaak B). Deze twee zaken gaan over het verbod op dragen van elke zichtbare uitingsvorm van politieke, [...]

Reiskostenvergoeding valt niet onder art. 27 WOR

De rechtbank Den Haag heeft vrijdag 22 januari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de GOR een instemmingsrecht heeft over het besluit van de werkgever om de reiskostenvergoeding tijdelijk op [...]