Artikel 96 Rv: een praktisch rechtsinstrument

Sneller en eenvoudiger procederen Veel mensen denken bij gerechtelijke procedures vooral aan langlopende, ingewikkelde en kostbare procedures. Naast de stress die het conflict zelf al [...]