Contractenrecht

Het contractenrecht regelt de totstandkoming van overeenkomsten, de eisen waar overeenkomsten aan moeten voldoen en welke stappen je kunt nemen wanneer overeenkomsten niet worden nagekomen.

De juristen van De Raadgevers kunnen je adviseren over bijzondere contractvormen en de regelgeving die daarbij geldt, zoals:

 • Algemene voorwaarden
 • Agentuurovereenkomst
 • Distributie- of dealercontractenovereenkomst
 • Franchise overeenkomst
 • Koop en verkoop contract
 • Internetverkoop contracten
 • Joint venture of samenwerkingsovereenkomst
 • SLA’s (service level agreement)
 • Opdrachtovereenkomst
 • Projectovereenkomst
 • Consultancy contracten
 • Opstellen en reviewen Engelstalige contracten.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search