Goedkeuring van aandelenoverdracht kan enkel bij statutaire regeling bij de Besloten Vennootschap (B.V.)

Op 7 april 2021 heeft het Hof uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2021:1018) gedaan over het goedkeuringsrecht bij de B.V.

Feiten
Bestuurder en enig aandeelhouder (hierna: A) van een Holding. De Holding houdt 96,5% van de aandelen in de dochter B.V. De bestuurder van de dochtervennootschap (hierna: B) heeft een bijzondere gemeenschap met A.

De Holding is van plan om 51% van de aandelen in het concern B.V. over te dragen aan een derde. De vervreemding van de aandelen is volgens de Holding en de dochtervennootschap van belang voor het voortbestaan van de onderneming. B betoogt dat goedkeuring verleend dient te worden voor de aandelenoverdracht. Derhalve beoogt hij dat A en B in gemeenschap toestemming moeten verlenen.

Oordeel
De algehele vraag in deze zaak is of goedkeuring van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) vereist is tot de verkoop van 51% van de aandelen in het concern B.V. Kan artikel 2:107a BW, dat van toepassing is op de Naamloze Vennootschap (N.V.), ook toegepast worden op de B.V.?

Besluiten die vallen onder artikel 2:107a BW zijn onderworpen aan de goedkeuring van de AvA bij de N.V. Dit is het geval bij besluiten, die zien op de overdracht van de onderneming aan een derde, het verbreken van een duurzame samenwerking of het nemen of afstoten van ten minste een derde van de deelneming in het kapitaal.

In de statuten is geen goedkeuring opgenomen. Daarnaast biedt artikel 2:107a BW geen oplossing, nu deze van toepassing is op de N.V. Het Hof oordeelt dat de wetgever een voornemen had om een soortgelijk artikel op te nemen voor de B.V. De wetgever heeft echter afgezien van deze opname, omdat het van belang is dat aandeelhouders de statuten van een B.V. zo veel mogelijk zelf inrichten. De aandeelhouders kunnen zelf hun positie bij overdracht van aandelen versterken. Artikel 2:107a BW dient dan ook niet analoog te worden toegepast op de B.V.

Het Hof concludeert dat de rechtszekerheid in de weg staat om de vervreemding van aandelen zonder een statutaire of wettelijke goedkeuringsregeling, te onderwerpen aan goedkeuring. Daarom behoeft de vervreemding geen goedkeuring. Analoge toepassing is niet geoorloofd.

Het oordeel van het Hof is een herhaling van het arrest ABN AMRO/LaSalle.

Tip
Zorg dat de statuten voorzien in een regeling omtrent aandelenoverdracht. Win indien nodig advies in bij één van onze ondernemingsrecht specialisten over de overdracht van aandelen en hoe aandeelhouders hun positie hiertegen kunnen versterken.

Start typing and press Enter to search