Aansprakelijkheidsrecht

In het aansprakelijkheidsrecht staan schadegevallen en schadeclaims centraal. Het gaat hierbij om schades die zijn ontstaan door toedoen of juist door nalaten van personen, bestuurders of fouten in producten. Als ondernemer ben je aansprakelijk voor schade die is ontstaan door fouten in door jou geleverde producten of fouten die zijn gemaakt door personeel wat voor jou werkt. Deze schadeclaims kunnen vele duizenden euro’s bedragen.

De ervaren juristen van De Raadgevers kunnen jou bij alle gevallen van het aansprakelijkheidsrecht ondersteunen, waaronder:

  • Aansprakelijk stellen van een bedrijf of een persoon voor schade die je hebt geleden;
  • Advisering in gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Reageren op aansprakelijkstellingen die je ontvangt, bijvoorbeeld door toedoen of nalaten van jou of je personeel, of fouten in je producten of diensten;
  • Opstellen van algemene voorwaarden die aansprakelijkheid beperken;
  • Beoordelen van de juridische positie bij aansprakelijkstellingen;
  • Het voeren van procedures over aansprakelijkheden;
  • Het voeren van schikkingsonderhandelingen voorafgaand of tijdens rechtszaken.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search