Faillissement horecazaak: is de failliete huurder of de verhuurder eigenaar van het barmeubel en de keuken?

Regelmatig ontstaan er geschillen tussen verhuurders en huurders van bedrijfsruimte. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over het eigendom van goederen die door de huurder zijn aangebracht in de bedrijfsruimte. Wie eigenaar van de goederen is, is ook van belang wanneer de huurder failliet gaat en er een curator aangesteld wordt. Hier was ook in onderstaand geval sprake van.

Feiten
In de betreffende zaak ging het om een verhuurder die eigenaar was van een pand met een bedrijfsruimte in de kelder. In 2022 heeft de verhuurder deze bedrijfsruimte voor vijf jaar verhuurd aan een horecazaak. Halverwege 2023 ging de huurder failliet. Er is toen een curator aangesteld. De curator wilde de inboedel die aanwezig was in de bedrijfsruimte met een aanzienlijke financiële waarde gaan verkopen. De verhuurder wil dat de curator niet zal overgaan tot verkoop van de inboedel. De verhuurder is namelijk van mening dat hij eigenaar is van de inboedel en bang voor schade aan het pand als de inboedel zou worden verwijderd.
Het betreft in dit geval een geschil in kort geding, omdat er snel een uitspraak gedaan moest worden om te voorkomen dat de curator de spullen onrechtmatig zou wegnemen/verkopen.

Oordeel

De rechter oordeelt dat de curator de keuken en het barmeubel niet mag wegnemen uit de bedrijfsruimte. De rechter verbiedt de curator dus om de keuken en het barmeubel weg te nemen en/of te verkopen. De curator heeft hier toe geen recht op basis van de huurovereenkomst. In de huurovereenkomst was bepaald dat de huurder zelf aangebrachte goederen niet zomaar mocht wegnemen/verkopen. De goederen zijn eigendom geworden van de verhuurder, doordat de goederen op een zodanige wijze aan de vloeren, wanden en/of plafonds bevestigd zijn, dat ze niet losgemaakt kunnen worden zonder dat er schade zou ontstaan.

Tips

  • Laat altijd een goede huurovereenkomst opstellen door een jurist als u van plan bent om een (bedrijfs)ruimte te gaan verhuren.
  • Neem altijd een artikel in de huurovereenkomst op waarin is geregeld dat een huurder, ook bij faillissement, de spullen die hij zelf aanbrengt in de bedrijfsruimte, niet mag wegnemen/verkopen omdat deze aangebrachte zaken eigendom van de verhuurder worden. Dit voorkomt een gang naar de rechter.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met je account jurist via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search