Verzwijgen van nevenwerkzaamheden tijdens re-integratie

Op 20-02-2024 heeft de kantonrechter geoordeeld dat ontslag op staande voet op grond van artikel 7:678 lid 1 BW rechtmatig is, indien een werknemer dezelfde werkzaamheden bij een derde verricht en deze verzwijgt tijdens een re-integratietraject.

Feiten

Een werknemer was in dienst bij een verhuisbedrijf en werd door een bedrijfsarts lichamelijk arbeidsongeschikt verklaard voor verhuiswerkzaamheden. De werkgever en werknemer zijn samen overeengekomen dat de werknemer een Tweede Spoortraject zou gaan volgen en door middel van externe re-integratie passende werkzaamheden zou verrichten.

De werknemer is tijdens zijn arbeidsongeschiktheid bij een concurrent verhuisbedrijf betrapt op het urenlang verrichten van werkzaamheden die verband houden met verhuizen. De werkgever heeft een bedrijfsrecherchebureau ingezet dat deze werkzaamheden heeft bevestigd.  Tevens heeft werkgever in een gesprek de werknemer geconfronteerd met de bevindingen, echter heeft de werknemer ontkend dat het over hem ging. Diezelfde dag is de werknemer om dringende reden op staande voet ontslagen.

De werknemer betoogt dat hij aan het proefdraaien was in het kader van het Tweede Spoortraject en dat hij onrechtmatig op staande voet is ontslagen. De werkgever meent dat hij een dringende reden had om de werknemer te ontslaan op staande voet, de werknemer had namelijk het nevenactiviteitenbeding geschonden door bij een derde werkzaamheden te verrichten zonder toestemming te vragen aan de werkgever. Daarnaast heeft de werknemer de werkzaamheden verzwegen op het moment dat de werkgever ernaar vroeg

Oordeel van de rechtbank

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werknemer rechtsgeldig op staande voet is ontslagen, de rechter acht een voldoende dringende reden aanwezig. Ook heeft het ontslag onverwijld plaatsgevonden en heeft de werkgever deze reden gemeld aan de werknemer. Daarnaast heeft de werknemer het nevenactiviteitenbeding geschonden door niet aan de werkgever mede te delen dat hij deze werkzaamheden verrichtte en oordeelde de kantonrechter dat het opstarten van een Tweede Spoortraject niet bedoeld is om bij een andere werkgever hetzelfde werk te verrichten, aangezien de bedrijfsarts de werknemer voor de verhuiswerkzaamheden ongeschikt heeft verklaard.

De werknemer heeft de re-integratieplicht geschonden door dezelfde werkzaamheden bij een andere werkgever uit te voeren, ongeacht of dit om onbetaald werk en proef draaien ging. Volgens de rechter is de werknemer niet open en eerlijk geweest over zijn klachten en beperkingen.

Tips

Het is belangrijk om te weten welke rechten en plichten je hebt als je in een re-integratie traject zit. Zoek goed uit wat je wel en niet moet delen met je werkgever zodat je niet later voor verrassingen komt te staan.

 

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met je account jurist via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

 

 

 

Start typing and press Enter to search