Ontruiming niet gerechtvaardigd.

De kantonrechter heeft op 24 november 2023 geoordeeld dat na buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst de huurder de woning toch niet hoeft te ontruimen. De rechter vond het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om vast te houden aan de ontruiming.

Vooraf:

Een huurwoning wordt gebruikt voor druggerelateerde activiteiten. De burgemeester grijpt in en sluit de woning voor drie maanden.  De verhuurder ziet zich genoodzaakt om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Maar dan komt de huurder met een onverwachte wending: hij is afgekickt, heeft twee banen en heeft zijn huurachterstand ingelopen.

Het oordeel:

Aan de ene kant staat het recht van de verhuurder om de huurovereenkomst te ontbinden vanwege de ernstige overtreding, maar aan de andere kant staat een huurder die hard gewerkt heeft zijn leven weer op de rails te krijgen en een positieve transformatie heeft gegeven.

Ondanks de ernst van de situatie rondom het gebruik van drugs in de woning, heeft de rechter besloten dat de huurder een tweede kans verdient. De inspanningen van de huurder om zijn leven te verbeteren, gecombineerd met het feit dat er geen sprake meer is van een huurachterstand, wegen zwaar in het oordeel.

Les:

Dit is een mooi voorbeeld dat een tweede kans soms de meest rechtvaardige oplossing is. Het toont aan dat het niet alleen cruciaal is om naar de letter van de wet te kijken, maar ook naar menselijke aspecten die bij juridische geschillen betrokken zijn.

 

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact op met je account jurist via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search