Wijziging ouderschapsregeling per 2 augustus 2022

De afgelopen jaren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd om de verlofregeling voor ouders te verbeteren. Er zijn twee regelingen. Zo is er bijvoorbeeld het geboorteverlof en het [...]

Studie na 1 augustus 2022 mogelijk niet meer te verhalen

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per direct in werking. Deze richtlijn heeft effect op bepaalde studiekosten die na 1 [...]

Geen overwerktoeslag over opleidingstijd

De tijd die werknemer buiten zijn dienstrooster besteedt aan een door werkgever verplichte opleiding, kan worden aangemerkt als reguliere arbeidstijd. Het ligt echter aan de bewoordingen van de [...]

Uitbreiden informatieverplichting vanaf 1 augustus 2022

De informatie, die een werkgever verplicht aan een werknemer dient te verschaffen bij aanvang van het dienstverband, wordt sterk uitgebreid. De verplichting daarvoor is neergelegd in de Richtlijn [...]

Verbod op nevenwerkzaamheden op de schop

In 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad de Richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (richtlijn EU 2019/1152) aangenomen. Deze Richtlijn ziet onder meer op [...]