Verbod op hoofddoek op het werk?

Arrest in de gevoegde zaken Hof van Justitie van de EU C-804/18 (zaak A) en C-341/19 (zaak B). Deze twee zaken gaan over het verbod op dragen van elke zichtbare uitingsvorm van politieke, [...]

De reikwijdte van een inzageverzoek op grond van de AVG

In deze zaak verzoekt een ex-werknemer op grond van de AVG bij zijn ex-werkgever een volledig overzicht van de door de ex-werkgever verwerkte persoonsgegevens, een omschrijving van het doel of de [...]