Mediator, keuze van de werknemer?

Onlangs heeft de kantonrechter geoordeeld dat een werknemer betrokken dient te zijn bij inschakeling van een mediator. Voor mediation moet voldoende draagkracht zijn en daarvoor is het essentieel dat partijen het eens zijn over de mediator die wordt ingeschakeld.

In de betreffende zaak ging het om het volgende.

Een werkgever stopt met de loonbetaling aan een zieke werknemer, omdat de werknemer tweemaal zonder onderbouwing weigerde deel te nemen aan een gesprek met een mediator. De werknemer gaat naar de rechter en verzoekt om loondoorbetaling totdat het conflict opgelost is.

De kantonrechter oordeelt dat een werknemer geen recht heeft op loon als hij zonder geldige reden weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen van de werkgever om passend werk te verrichten.

De vraag is of de eis om deel te nemen aan mediation met een door de werkgever gekozen mediator als een redelijk voorschrift moet worden beschouwd. De werkgever heeft de mediator uitgekozen zonder overleg met de werknemer, waardoor de vraag kan rijzen of de mediator wel onpartijdig is. Daarnaast heeft bedrijfsarts geoordeeld dat de werknemer überhaupt niet in staat is om met een mediator te praten. Op grond hiervan oordeelt de rechter dat het loon gewoon uitbetaald dient te worden.

Zorg er dus voor dat de werknemer wordt betrokken bij het selectieproces van de mediator. Dit zorgt voor een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en versterkt het vertrouwen.

 

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan contact op via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search