Workshop nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Voor alle geïnteresseerden organiseert De Raadgevers de workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Reden genoeg voor u als ondernemer en abonnee van [...]

Aanvraagservice compensatie transitievergoeding

Het UWV compenseert werkgevers die werknemers met een slapend dienstverband uit dienst willen laten gaan of dat reeds hebben gedaan en daarvoor transitievergoeding moeten betalen. Deze [...]

WAB-fact #2: Versobering transitievergoeding

Als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt doorgevoerd, heeft dit grote gevolgen voor de berekening van de transitievergoeding bij einde dienstverband. Direct na indiensttreding al recht op de [...]

WAB-fact #1: verlenging ketenregeling

Dit is het eerste artikel in een reeks waarin we de veranderingen en de gevolgen van de komende Wet Arbeidsmarkt in Balans in kaart brengen. De Tweede Kamer heeft al ingestemd met het [...]

Arbeidskrachten uit of in VK na Brexit

Deal Personen uit de EU en het VK kunnen blijven wonen, werken of studeren zoals ze nu doen met behoud van dezelfde inhoudelijke voorwaarden als onder het Europese recht. Daarbij profiteren ze [...]

Transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Arbeidsrecht blijft een boeiend vakgebied. Als een werknemer wordt ontslagen heeft hij/zij in principe recht op de transitievergoeding. Maar als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld [...]

Verlichting druk op MKB-ers met ontzorgplan

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Voor zowel werknemer als werkgever gelden daarnaast tijdens ziekte intensieve [...]

WAB in gewijzigde vorm aangenomen door Tweede Kamer

Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) ligt, na te zijn aangenomen door de Tweede Kamer, nu bij de Eerste Kamer. Over het wetsvoorstel is veel te doen. Proeftijd In het [...]

Wat te doen bij een ziekmelding als werkgever?

De Wet Verbetering Poortwachter regelt de stappen die werkgever en werknemer moeten zetten in geval van ziekmelding. Hieronder geven wij een kort overzicht. Stappenplan ziekmelding Eén week na de [...]

Referenties geven, waar moet u rekening mee houden?

Als werkgever vraag je je vast weleens af wat je nu wel, of juist niet in een referentie mag zeggen, zeker als je eigenlijk niet zo tevreden was over je ex-werknemer. Principes Bij het afgeven [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search