Studie na 1 augustus 2022 mogelijk niet meer te verhalen

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per direct in werking. Deze richtlijn heeft effect op bepaalde studiekosten die na 1 [...]

Geen overwerktoeslag over opleidingstijd

De tijd die werknemer buiten zijn dienstrooster besteedt aan een door werkgever verplichte opleiding, kan worden aangemerkt als reguliere arbeidstijd. Het ligt echter aan de bewoordingen van de [...]

Uitbreiden informatieverplichting vanaf 1 augustus 2022

De informatie, die een werkgever verplicht aan een werknemer dient te verschaffen bij aanvang van het dienstverband, wordt sterk uitgebreid. De verplichting daarvoor is neergelegd in de Richtlijn [...]

Verbod op nevenwerkzaamheden op de schop

In 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad de Richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (richtlijn EU 2019/1152) aangenomen. Deze Richtlijn ziet onder meer op [...]

Concurrentiebeding: oppassen bij bedrijfsverhuizing

Op 29 maart jongstleden, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de reikwijdte van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Casus Sinds 2014 is de werknemer in [...]

Ontbinding arbeidsovereenkomst kapitein

De rechter gaat niet in zee met werkgever Indien je als werkgever meent dat het handelen van jouw werknemer dusdanige problemen oplevert binnen jouw bedrijf, kan er – op basis van een in de [...]

Professionele afstand werknemer en cliënt

Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 9 februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:563) bevestigt dat je als werkgever duidelijke regels moet opstellen over de professionele afstand [...]

Zijn feestdagen verplichte vrije dagen?

De wet verplicht werkgevers niet om werknemers vrij te geven op een officiële feestdag. Toch is het gebruikelijk om werknemers met bijvoorbeeld Kerst en Pasen vrij te geven zonder dat deze dagen [...]