Het belang van een gespecificeerde factuur: recente uitspraken

De kantonrechter heeft in maart van dit jaar benadrukt hoe belangrijk het is dat uw klant uit de factuur kan opmaken waar het genoemde factuurbedrag precies betrekking op heeft.

De uitspraak

In het specifieke geval vordert Dela Uitvaartverzorging veroordeling tot betaling van het factuurbedrag voor het plaatsen van een urn in een urnentuin. Echter, de weduwe die werd aangesproken stelt dat zij er niet van op de hoogte was dat het crematorium onderdeel uitmaakt van Dela. Bovendien zijn de facturen volgens haar zo onduidelijk dat niet uit de facturen blijkt dat zij slaan op het plaatsen van de urn in de urnentuin.

Na ontvangst van een aanmaning van het incassobureau heeft de weduwe dan ook om verduidelijking van de factuur gevraagd. Het incassobureau heeft hier niet op gereageerd. Vervolgens is de gerechtelijke procedure opgestart. De weduwe geeft aan dat zij, nu zij weet waar de vordering betrekking op heeft, het factuurbedrag alsnog wil voldoen. Met de bijkomende kosten is zij het niet eens, omdat zij er gewoonweg niet van op de hoogte was waar de vordering betrekking op had.

Ten onrechte niet gereageerd

De kantonrechter overweegt dat het incassobureau ten onrechte niet heeft gereageerd op het verzoek tot opheldering van de weduwe naar aanleiding van de aanmaning. Eiser had de vordering reeds voorafgaand aan de procedure duidelijk inzichtelijk moeten maken. Omdat dat niet is gebeurd, zijn de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten volgens de kantonrechter niet toewijsbaar. Daarnaast overweegt de kantonrechter dat het tegelijkertijd aan de weduwe kan worden toegerekend dat zij, behalve middels de ene e-mail, helemaal niet heeft gereageerd op de ontvangen herinneringen en aanmaningen. Voor het overige wordt de vordering dan ook toegewezen.

Buitengerechtelijke incassokosten

De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen een bepaald percentage van de hoofdsom, en zijn samen met de rente verschuldigd vanaf het moment dat de betaaltermijn van de factuur is verstreken.[1]

Gevolgen voor u als schuldeiser

De gevolgen van deze uitspraak van de kantonrechter zijn te overzien, maar een gerechtelijke procedure is al duur genoeg. Het zou zonde zijn als de debiteur bepaalde kosten niet verschuldigd is vanwege onduidelijkheden in het voortraject. Zorg er dan ook voor dat uw factuur duidelijk is en voldoende gespecificeerd. In voorgaande casus lijkt het er bovendien sterk op dat de procedure voorkomen had kunnen worden, en een procedure valt voor alle partijen duurder uit dan directe betaling van de factuur. Daarbij is ook een belangrijke rol voor het incassobureau weggelegd. Het is aan het incassobureau om proactief te handelen bij de behandeling van een incasso, iets wat hier niet of onvoldoende is gebeurd.

De incassoservice van De Raadgevers

Al abonnee bij De Raadgevers? Dan zit onze no cure no pay incassoservice standaard in uw pakket. Meer weten? Kijk op https://deraadgevers.nl/rechtsgebieden/incasso/.

Factuureisen

Benieuwd waar een factuur nog meer aan moet voldoen? Neem gerust contact met ons op.

[1] Let op: bij consumenten ligt dit anders.

Deze blog is geschreven door mevrouw mr. K. van der Worp, bedrijfsjurist en incassospecialist bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search