FC twente versus de licentiecommissie

Het kan je niet ontgaan zijn. Het bericht dat FC Twente volgend seizoen niet meer speelt in de Eredivisie, maar uitkomt in de Jupiler League, het tweede niveau van Nederland. Een gedwongen degradatie was de oorzaak. Volgens de licentiecommissie van de KNVB zou dit ‘een tweede kans’ voor de club uit Enschede zijn. Maar gaat de commissie hiermee niet haar boekje te buiten? De licentieaanvraag voor de Jupiler League is namelijk niet door FC Twente zelf aangevraagd en zou dus officieel ook niet verleend mogen worden door de licentiecommissie. En kan een gedwongen degradatie ook jouw club overkomen?

Waarom is FC Twente onder de loep genomen?

FC Twente is al een tijd lang in het nieuws geweest met betrekking tot de schulden van de club en het gedrag van haar voormalige bestuurders. Daarnaast waren er dubieuze praktijken geconstateerd rondom de transfers van de spelers Tadic, Corona en Engelaar.

  • Op 15 december 2015 heeft de licentiecommissie, op grond van de misstanden bij de club, de licentie van FC Twente om uit te mogen komen in de Eredivise voorwaardelijk ingetrokken.
  • Na deze voorwaardelijke intrekking zijn er bij de licentiecommissie nog een aantal zaken bij FC Twente aan het licht gekomen, waarvan de licentiecommissie aangeeft dat, indien zij deze zaken vóór het besluit van 15 december had geweten, de licentie direct en onvoorwaardelijk zou zijn ingetrokken.
  • Daartegenover staat dat FC Twente sinds het besluit van 15 december ook heel veel zaken correct heeft opgepakt en heeft aangepast. Zo heeft er onder andere een bestuurlijke reorganisatie plaatsgevonden en is er een crediteurenakkoord bereikt. Dit zijn ontwikkelingen waar volgens de licentiecommissie niet zonder meer aan voorbij kan worden gegaan.

De uiteindelijke conclusie van de licentiecommissie is dat FC Twente volgend seizoen in de Jupiler League voetbalt en derhalve gedwongen degradeert.

Licentiereglement KNVB creatief geïnterpreteerd

In de verklaring van de licentiecommissie wordt een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan inzake de gedwongen degradatie. De opvallendste uitspraak is dat ‘het op dit moment (nog) niet mogelijk is FC Twente een plaatsing in de lagere competitie als sanctie op te leggen, met ingang van het volgende seizoen’. Het is dus enerzijds niet mogelijk, maar FC Twente is toch wel degelijk gedegradeerd.

De commissie geeft toe dat bij deze beslissing ‘de grenzen van het reglement’ zijn opgezocht. Dit houdt in dat er heel creatief met de regels is omgesprongen. Nergens in het licentiereglement van de KNVB komt de maatregel van gedwongen degradatie voor.

De licentiecommissie heeft op grond van artikel 12 van het reglement de licentie van FC Twente onvoorwaardelijk ingetrokken. Dat houdt in dat FC Twente geen profclub meer is. Tegelijkertijd heeft de commissie, met overeenkomstige toepassing van artikel 7, een licentie aan FC Twente verstrekt, maar slechts voor de Jupiler League, terwijl FC Twente deze licentie niet zelf heeft aangevraagd. Dit is niet volgens het licentiereglement.

Gedwongen degradatie amateurclubs agendapunt bij KNVB

Wat betekent dit voor de amateurclubs in Nederland? Kunnen zij binnenkort ook de mogelijkheid van een gedwongen degradatie tegemoet zien komen in het reglement?
Het antwoord is nee. Voor de amateurclubs in Nederland geldt het licentiereglement niet. De clubs kunnen dan ook geen maatregelen worden opgelegd zoals deze gedwongen degradatie, want het tuchtrecht kent geen gedwongen degradatie naar lagere divisies voor amateurclubs. Toch is dit wel als agendapunt opgenomen bij de laatste ledenvergadering van de KNVB. Er is echter besloten om eerst de ontwikkelingen bij FC Twente af te wachten. Dit onderwerp wordt dus nog vervolgd.

Kort geding door FC Twente tegen creatief denkwerk commissie

De regels zijn duidelijk. Of er wordt een boete opgelegd van maximaal € 42.250 óf de licentie wordt ingetrokken. Indien de maatschappelijke belangen te groot zijn om een club als FC Twente uit te sluiten van het profvoetbal en er moet toch een straf opgelegd worden, dan wordt de boete opgelegd.

Het is duidelijk dat de commissie in deze kwestie blijk heeft gegeven van grote mate van creatief vermogen als het gaat om het toepassen van het licentiereglement. Op 27 mei diende er een kort geding, aangespannen door FC Twente, tegen deze uitspraak. Als de regels daarbij strikt worden toegepast, dan zal deze uitkomst mijns inziens geen stand kunnen houden en biedt het reglement geen ruimte voor een creatieve oplossing zoals de commissie deze nu heeft bereikt.

Start typing and press Enter to search