Dubbele functie in sportclub zorgt voor wantrouwen

“Het besturen van een voetbalvereniging is een mooie taak,” zegt Ron Schouw, spreker tijdens het Sportcongres2016 en eigenaar van Topsport & Finance. Het is een klus die vrijwilligers met hart en ziel voor de vereniging oppakken. Maar… met besturen van een vereniging komt verantwoording, kennis en kunde om de hoek kijken. “Vaak is dit prima in orde, maar we maken ook mee dat de bestuurs-trein scheef op de rails is komen te staan en onze assistentie wordt ingeroepen om de zaken weer op de rails te zetten.”

Eilandjeswerk

Zo ook bij een voetbalvereniging in het midden van ons land. In zijn werkveld als adviseur voor besturen van sportclubs, ziet Ron met regelmaat dat diverse bestuursfuncties los van elkaar opereren. “Als eilandjes. Echter, bij deze vereniging werd een wel een heel bijzonder eiland gecreëerd.”

Voorzitter én penningmeester tegelijkertijd

Geboren uit noodzaak, nam de voorzitter naast zijn eigen taken óók de taken van de penningmeester waar. De penningmeester was namelijk afgetreden en er was niemand die het stokje wilde of kon overnemen. Niet gewenst natuurlijk maar wel begrijpelijk vanuit het perspectief van het overgebleven bestuur. Alle voetbalactiviteiten gaan per slot van rekening ook gewoon door. Sterker nog, de voorzitter zou beloond moeten worden voor de extra inspanning en moeite.

Transparantie in financiën binnen de sportclub

“En daar ging het precies fout. Waar de voorzitter dacht de vereniging te helpen, werd onbewust een wantrouwen gecreëerd. De transparantie betreffende de financiën was namelijk voor een groot deel verdwenen,” legt Ron uit.
Verder hielp het ook niet dat twee gepensioneerde lijnentrekkers als jaarlijkse kascontrolecommissie fungeerden en geen idee hadden wat deze taak precies inhield.
Kortom: er ontstond verdeeldheid, die leidde tot onvrede en wantrouwen richting de voorzitter. Beschuldigingen over en weer volgden elkaar in rap tempo op en vertroebelden het besturen volledig, terwijl de oplossing redelijk voor de hand lag.

Capabele kascontrolecomissie

“We hebben geadviseerd om de functie van voorzitter en penningmeester direct op te splitsen naar twee verschillende personen en de financiële cijfers van de afgelopen twee jaar opnieuw te laten beoordelen door een capabele kascontrolecommissie,” vertelt Ron. De uitslag werd via een Bijzondere Algemene Leden Vergadering voorgelegd -ter akkoord- aan de leden.

Een gezond bestuur betekent een gezonde sportclub

Via deze speciale interventie was de transparantie weer teruggekeerd. Het bestuur kon zich weer volledig richten op de ondersteuning van mooie en gezonde sportprestaties van voetballers en trainers.

Start typing and press Enter to search