Zakendoen via Whatsapp, geldig?

De populaire app Whatsapp wordt steeds meer gebruikt in de zakelijke wereld. Dit brengt echter wel risico’s met zich mee, zoals grote kans op misverstanden en onduidelijkheden. Of het risico dat het bericht bij een andere dan aan wie het is gericht wordt gelezen of berichten via deze überhaupt niet goed doorkomen.  

Recente uitspraak 

De rechter heeft onlangs geoordeeld  dat de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van Whatsapp bij de partij ligt die via Whatsapp een contract wil afsluiten.
In deze zaak werd een deelnameformulier aan een wedstrijd  per Whatsapp verstuurd.
Toen de organisator de vergoeding daarvoor wilde incasseren werd door de wederpartij betwist dat er een overeenkomst tot stand was gekomen. De wederpartij ontkende dat hij het deelnameformulier ontvangen zou hebben.

Twee blauwe vinkjes

Ondanks dat de organisator twee blauwe vinkjes kon laten zien bij het bericht met het deelnameformulier, werd hij in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter leverde dit geen bewijs van ontvangst door de wederpartij op.  Hierdoor was er geen sprake van een aanbod en aanvaarding geweest en was er dus geen overeenkomst afgesloten. De rechter oordeelde dat onduidelijkheden die ontstaan bij gebruik van Whatsapp in de risicosfeer van de partij die Whatsapp als middel gebruikt liggen. 

Bewijslast

Zoals hieruit blijkt is het onverstandig om te contracteren via Whatsapp. Mocht er iets fout gaan en de andere partij betwist dat het aanbod door hem ontvangen is, dan draagt u het (bewijs)risico.

Mocht u per se gebruik willen maken van Whatsapp als communicatiemiddel, dan is het aan te raden om dit gepaard te doen met in ieder geval een e-mail aan de wederpartij. Een fysieke handtekening op papier blijft gewoon het meest betrouwbaar. Hiermee kunt u aantonen dat u daadwerkelijk een overeenkomst heeft afgesloten. 

Start typing and press Enter to search