De UBO voor het Nederlandse MKB

Op 31 maart jl. is een concept van de zogeheten Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbende ter consultatie voorgelegd. Hiermee wordt de invoering van het UBO-register in Nederland geregeld. Dit UBO-register zal deel gaan uitmaken van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel.

Wie is de UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel de natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. De UBO dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • Het hebben van een belang van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon;
  • Het uitoefenen van meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering;
  • Begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Wanneer op basis van deze criteria geen UBO kan worden gevonden, worden personen die horen tot het management van de onderneming als UBO geregistreerd.

Verplichtingen van de UBO

Onder voormeld wetsvoorstel, dat een implementatie is van een EU-richtlijn, dient de UBO zichzelf als zodanig te registreren in het UBO-register.

Om de aard en herkomst van het  belang op basis waarvan de UBO is gevonden te onderbouwen, dienen naast gedetailleerde persoonsgegevens ook ‘onderliggende documenten’ te worden overlegd bij registratie. Het achterwege laten van verplichte informatie geldt als een economisch delict.

Toegang tot UBO-register

Dit register is toegankelijk voor bevoegde autoriteiten als OM, Belastingdienst en dergelijke die alle UBO-gegevens kunnen inzien zonder voorafgaande kennisgeving. Wwft-instellingen (banken, notarissen, advocaten en dergelijke) hebben toegang tot beperktere informatie.

Derde partijen hebben eveneens toegang tot UBO-informatie, die onder omstandigheden kan worden afgeschermd indien er sprake is van dreiging van ontvoering, chantage, geweld of intimidatie. Het is aan de UBO om dergelijke omstandigheden aannemelijk te maken bij een verzoek om afscherming van UBO-informatie.

Gebruikers dienen te betalen voor de UBO-informatie en UBO’s kunnen een overzicht opvragen van de categorieën afnemers aan welke diens informatie is verstrekt.

Wat betekent dit voor het MKB?

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben reeds geprotesteerd tegen bovengenoemd voorstel. Het zou een te zware inbreuk vormen op de privacy van de 260.000 familiebedrijven in Nederland. Men vreest voor de veiligheid van de familieleden achter hun bedrijven. Het is nog niet duidelijk wat er met de kritiek van deze organisaties wordt gedaan, nu het wetsvoorstel nog in de consultatiefase is.

De Raadgevers is volledig op de hoogte van de meest recente UBO-ontwikkelingen en houdt deze voor u nauwlettend in de gaten. Indien u vragen heeft over de UBO-registratie en de gevolgen hiervoor voor uw bedrijf, kunt u zich altijd wenden tot één van onze gespecialiseerde juristen.

Deze blog is geschreven door mr. A.M. Buitenhuis, bedrijfsjurist bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

 

Start typing and press Enter to search