Handhaving wet dba wordt opgeschort tot 2018 vrij spel

Wat is er aan de hand?

Sinds de invoering was er veel discussie en groeiende onvrede over de Wet DBA.
Recentelijk heeft staatssecretaris Wiebes de knoop doorgehakt en besloten de handhaving van deze Wet uit te stellen tot 1 januari 2018. Dit omdat de grote onduidelijkheid rondom deze Wet onwenselijke gevolgen heeft voor de inzet van ZZP’ers.

Wat houdt de Wet DBA in?

 • De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervalt.
 • Partijen zijn samen verantwoordelijk voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. Zij moeten vooraf bepalen of het om arbeid in loondienst of arbeid als zelfstandig ondernemer (ZZP) gaat.
 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten een opdrachtovereenkomst sluiten, waarin hun arbeidsrelatie wordt benoemd en uitgewerkt.
 • De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten ontwikkeld die hiervoor kunnen worden gebruikt.

Waarom is dat zo belangrijk?

Wanneer u de arbeidsrelatie met uw opdrachtgever/-nemer niet duidelijk heeft vormgegeven, kan er zonder dat u zich hiervan bewust bent sprake zijn van loondienstverband. Dit brengt risico’s van naheffingsaanslagen voor loonbelasting en sociale premies en fiscale boetes met zich mee.

Wat is er nu besloten?

 • De termijn voor de volledige invoering van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018.
 • Tot die tijd is de handhaving door de Belastingdienst opgeschort en worden er geen naheffingsaanslagen of boetes opgelegd aan welwillende ondernemers.
 • De criteria “geen werkgeversgezag” en “vrije vervanging” die voor zoveel onduidelijkheid zorgen, worden herijkt en verduidelijkt.
 • Voor “kwaadwillenden” geldt geen opschorting van de handhaving.
 • Kwaadwillenden zijn ondernemers die opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid laten voortbestaan terwijl zij – kunnen – weten dat er feitelijk sprake is van een loondienstverband.

Kan ik tot 1 januari 2018 ZZP’ers zomaar inzetten zonder contract?
Nee. De Wet gaat er nog steeds vanuit dat u de arbeidsrelatie beoordeelt en ‘dat u uw werkprocessen daarop aanpast, zodat er ook in de praktijk sprake is van daadwerkelijke ZZP-inzet. Alleen dan geldt u als een welwillende ondernemer. Het is nog steeds de bedoeling dat opdrachtgevers en ZZP’ers gaan werken op basis van een opdrachtovereenkomst.

Een goede opdrachtovereenkomst is bovendien ook om andere dan fiscale redenen van belang.

 • U vermindert daarmee het risico dat iemand achteraf claimt dat er een verkapt dienstverband was, waardoor u deze persoon alsnog in vaste loondienst krijgt. Bij een verkapt dienstverband ontstaat er namelijk op grond van de Ketenregel uit het arbeidsrecht, een vast dienstverband na drie maal inzet of langer dan twee jaar werkzaam zijn.
 • U voorkomt onnodige claims en risico’s door belangrijke juridische onderwerpen goed vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid voor schade, garanties, acceptatie procedures, betalingsvoorwaarden etc.

Wat moet ik nu doen?

Er zijn grofweg vier situaties te onderscheiden.

 1. Safe Zone. U heeft een door de Belastingdienst goedgekeurde opdrachtovereenkomst. Deze vrijwaring voor naheffingen en boetes is vijf jaar geldig. U kunt dit contract gewoon blijven gebruiken. De Raadgevers zal voor u monitoren of uw contract na de herijking kan worden versoepeld of juist moet worden aangescherpt.
 2. In-Between. U heeft een opdrachtovereenkomst die nog ter goedkeuring bij de Belastingdienst ligt. Wij verwachten dat het beoordelingstraject bij de Belastingdienst voorlopig stilligt, in afwachting van de herijking. Tot 1 januari 2018 wordt er niet gehandhaafd, dus u kunt deze opdrachtovereenkomst wel alvast gaan gebruiken. De Raadgevers monitort de ontwikkelingen en zal u laten weten of versoepeling of aanscherping van uw contract geboden is.
 3. Work in Progress. Uw contract met uw arbeidsrelatie moet nog door ons worden opgesteld. Wij nemen contact met u op over deze nieuwe situatie, om de beste handelwijze te bespreken.
 4. To-do Zone: U heeft nog niets geregeld. Het blijft van het grootste belang om uw arbeidsrelatie goed te beoordelen. Wanneer deze in de praktijk een loondienstrelatie is, kan dit tot onaangename gevolgen leiden. Vergewis u er dus van dat uw relatie met uw opdrachtnemer werkelijk een relatie met een zelfstandig ondernemer is.

In alle gevallen is het goed de status van uw situatie te beoordelen en daardoor te vermijden later voor  verrassingen te komen staan.

De Raadgevers helpt u graag om te bepalen welke situatie voor u van toepassing is en wat voor u de beste oplossing is. Wij volgen voor u de ontwikkelingen rond dit onderwerp op de voet en informeren u over belangrijke veranderingen. Wilt u uw opdrachtovereenkomst laten toetsen, wijzigen of een opdrachtovereenkomst laten opstellen from scratch? Dat kan altijd. Neem vrijblijvend contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen ondernemen!

Deze blog is geschreven door mr. Judith van der Woude en mr. Aron Buitenhuis

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’.

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search