De wet was maatregelen tegen schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) verbiedt schijnconstructies per 1 januari 2017. Deze wet geldt al vanaf 1 juli 2015, een deel is al van kracht geworden en per 1 januari 2017 zal het andere deel ingaan. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers achterstallig loon kunnen opeisen bij werkgevers en opdrachtgevers.

Werkgevers moeten namelijk vanaf 1 januari 2017 het volledige minimumloon gaan betalen, constructies om dit te ontduiken worden verboden. Voorbeelden van zulke schijnconstructies zijn: bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering inhouden op het minimumloon, of boetes voor te hard praten onder werktijd inhouden op het minimumloon. De Inspectie SZW zal namen openbaar gaan maken van bedrijven die zich hier niet aan houden. Er zullen hierop misschien nog enkele uitzonderingen komen, bijvoorbeeld voor kosten van zorgverzekeringen.

Start typing and press Enter to search