Vertraagde vlucht? Claim uw schade!

Recent strandden er zo’n 6000 passagiers op Schiphol als gevolg van een storing in het inchecksysteem, waardoor er zo’n 60 vluchten werden geannuleerd. Dit heeft geleid tot vele vertragingen van passagiers. Door storingen in computersystemen moesten sinds februari vorig jaar al vier keer vluchten op Schiphol worden geschrapt.

Schade

Kan Schiphol voor de schade aansprakelijk worden gesteld? In mei 2017 werd Schiphol al door verscheidene claimorganisaties aansprakelijk gesteld voor de vertragingen die waren opgelopen dankzij de lange wachttijden bij Schiphol, dat de grote drukte van de meivakantie niet aan kon. Daarvoor was het in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat een luchthaven wordt aangeklaagd voor schade als gevolg van vertraging. In Duitsland heeft de rechter eerder al geoordeeld dat de luchthaven van München de gemiste vlucht van een reiziger moest vergoeden.

In Nederland is dit ook zeker mogelijk, de luchthaven kan via het gewone aansprakelijkheidsrecht aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade van passagiers. De bewijslast hiervan ligt dan ook bij de passagier, die zelf zal moeten aantonen dat de opgelopen schade niet aan hem te wijten is. Over de aansprakelijkheidskwestie van vorig jaar zei Schiphol zelf al dat de Nederlandse wet ‘geen ruimte laat voor het aanvaarden van aansprakelijkheid door Schiphol. De passagiers moeten terecht bij de luchtvaartmaatschappijen als zij hun vlucht missen. Bij hen hebben ze hun kaartjes gekocht.’ Wettelijk gezien is dit echter onjuist, wie schade veroorzaakt is hiervoor aansprakelijk en dient deze te vergoeden mits dit aan onzorgvuldig handelen te wijten is.

Schiphol heeft aangegeven intern te onderzoeken hoe het afgelopen week zo mis heeft kunnen lopen. De vraag is dan ook of de grootschalige storing te wijten is aan het (nalatig) handelen van Schiphol en of de geleden schade van de passagiers de luchthaven toegerekend kan worden.

Claim uw schadevergoeding

Onder welke omstandigheden heeft u als consument recht op een schadevergoeding van de luchtvaartmaatschappij? Sinds 2005 is hiervoor de Europese Verordening 261/2004 in werking, welke Europese luchtvaartmaatschappijen verplicht om passagiers in het geval van annulering en vertragingen financieel te compenseren. Deze compensatie kan wel oplopen tot €600 per persoon. Dit is alleen zo in de volgende gevallen:

 • Het gaat om een vlucht binnen de EU en een maatschappij van binnen of buiten de EU;
 • Uw vlucht aankomt in de EU en wordt uitgevoerd door een maatschappij uit de EU;
 • Uw vlucht vertrekt in de EU en wordt uitgevoerd door een maatschappij van binnen of buiten de EU.

Recht op verzorging en accommodatie

Daarnaast heeft u onder sommige omstandigheden ook recht op verzorging, wat neerkomt op maaltijden, verfrissingen en twee gratis telefoongesprekken, fax- of e-mailberichten. Vergeet hiervan niet de betaalbewijzen te bewaren als de luchtvaartmaatschappij dit niet uit zichzelf aanbiedt! De maatschappij moet dit aanbieden of vergoeden indien zij verwachten dat de vertraging op gaat lopen tot:

 • Twee uur of meer bij vluchten van 1500 km of minder;
 • Drie uur of meer bij alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;
 • Vier uur of meer bij alle andere vluchten.

Indien de reis zozeer vertraagd is dat het noodzakelijk is het verblijf met één of meer dagen te verlengen, dan is de maatschappij ook verplicht een accommodatie te verzorgen.

Vertraging

Bij vertraging van langer dan drie uur bij vertrek, is de vluchtmaatschappij verplicht een schadevergoeding uit te keren, afhankelijk van de duur van de vertraging en de vluchtafstand, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico’s.

Eindbestemming

Bij het missen van een aansluitende vlucht is het van belang dat de plaats van vertrek óf de eindbestemming zich in de EU bevinden. De “eindbestemming” is bestemming die vermeld staat op het bij de incheckbalie aangeboden ticket. In de jurisprudentie heeft het Europese Hof geoordeeld dat in het geval van een vlucht met rechtstreekse aansluitingen de bestemming van de laatste vlucht die de betrokken passagier heeft genomen onder eindbestemming wordt verstaan.

Beslissend voor het antwoord op de vraag of er aanspraak kan worden gemaakt op de compensatie, is of de passagier van een vlucht met rechtstreekse aansluitingen als gevolg van een vertraging bij vertrek van de eerste vlucht als onderdeel van dezelfde boeking met een vertraging van meer dan drie uur is aangekomen op zijn eindbestemming.

Buitengewone omstandigheid

De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht de passagier te compenseren indien zij kan aantonen dat de vertraging een gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. Let wel: het recht op verzorging en accommodatie blijft wel bestaan.

De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden rusten bij de luchtvaartmaatschappij. Maar wat valt nu wel en niet onder de noemer “bijzondere omstandigheid”?

Omstandigheden die als buitengewoon kunnen worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld:

 • Extreme weersomstandigheden en natuurrampen;
 • Stakingen van derden, zoals de luchtverkeersleiding;
 • Medische noodlandingen.

Situaties die sowieso niet kunnen worden aangemerkt als buitengewone omstandigheid zijn:

 • Technische mankementen aan het vliegtuig;
 • Staking van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij.

In de jurisprudentie is bepaald dat er voor het bestaan van een buitengewone omstandigheid sprake moet zijn van een gebeurtenis die inherent is aan de normale uitoefening van de activiteit van de luchtvaartmaatschappij. Zo kan bijvoorbeeld een vertraging door herschikking vluchten wegens “een druk vluchtschema” niet worden aangemerkt als een van buiten komende oorzaak omdat de maatschappij zelf deze operationele beslissing heeft genomen.

Daarnaast moet de opgelopen vertraging een direct gevolg zijn van de buitengewone omstandigheid. Vertragingen voortvloeiend uit gebeurtenissen die inherent zijn aan de normale uitoefening van de activiteit van de maatschappij kunnen dan ook niet worden aangemerkt als een buitengewone omstandigheid.

De Raadgevers helpt u bij het indienen van een schadeclaim!

Het indienen van een schadeclaim kan een lastige en langslepende procedure zijn, maar De Raadgevers kan u hierbij helpen! Wij controleren of u recht heeft op vergoeding en eisen namens u uw vergoeding op zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Dit artikel is geschreven door mevr. mr. M.J.S. Joosten, senior bedrijfsjurist.

Start typing and press Enter to search