FAQ Vaccinaties: wat mag u als werkgever of opdrachtgever vragen?

Inmiddels zijn de eerste vaccinaties in Nederland gezet. Het verplichten van de vaccinaties roept veel vragen op bij onze cliënten. Hieronder de meest gestelde vragen:

 

Arbeidsrecht

  1. Mag ik in de vacature opnemen dat de sollicitant getest dient te zijn/worden en onder die voorwaarde de arbeidsovereenkomst aangaan?

Een werkgever mag niet als voorwaarden voor een bepaalde functie stellen dat een kandidaat gevaccineerd moet zijn.
In het sollicitatiegesprekken mag je hier ook niet naar vragen, omdat dit vragen naar gezondheidsgegevens is. Een sollicitant is daarom niet verplicht om op jouw vraag te antwoorden.
Er geldt slechts een uitzondering voor zover dit voor de veiligheid of de gezondheid van medewerkers of cliënten vereist is. Vooralsnog zijn er geen beroepen waarvoor het overleggen van een negatieve Corona test of het hebben van een vaccinatie verplicht is. Verwacht wordt dat voor bepaalde beroepen in de zorg verplicht gaat worden.

 

  1. Mag ik mijn werknemer vragen om zich te vaccineren?

Je mag jouw werknemers niet vragen of zij gevaccineerd zijn of dat zij zich willen laten vaccineren. Daarmee oefen je indirecte druk uit op werknemers om zich te laten vaccineren en dat is niet toegestaan.
Je mag natuurlijk wel het belang van vaccineren uitleggen en vragen over vaccineren en bijwerkingen zo goed mogelijk beantwoorden. Je kunt ook aanbieden om de kosten te vergoeden, zodat er geen financiële drempel is om niet te vaccineren.
Ook als je een vaccinatie-bonus in het vooruitzicht stelt, dan hoeft een werknemer zich niet te laten vaccineren.

Als je als werkgever twijfels hebt of een werknemer corona heeft, dan dien je als werkgever deze werknemer naar de Arboarts te zenden. Verwerking van gezondheidsgegevens door de werkgever is in beginsel verboden. De verwerking van gezondheidsgegevens door de Arboarts is toegestaan in de uitvoeringswet AVG en de Arboarts heeft op grond van zijn beroep strikte geheimhouding.

 

  1. Als mijn werknemer gevaccineerd is, moet ik dat apart bijhouden?

Als de werknemer spontaan meldt dat hij/zij gevaccineerd is, dan mag je deze melding niet registreren. Als werkgever mag je namelijk geen gezondheidsgegevens registeren. Gezondheidsgegevens dienen ruim te worden opgevat: daar valt alles onder wat verband houdt met de lichamelijke toestand van de betrokkene, dus ook bijv. een wandelapp of een uitslagen van een (corona)-test en een vaccinatie.

 

  1. Mag ik als inlener in mijn overeenkomst vragen dat het uitzendbureau of de detacheerder alleen maar gevaccineerde personen aan mij ter beschikking stelt?

In beginsel geldt contractsvrijheid, tenzij het gevraagde in strijd komt met de goede zeden en de openbare orde. Door dit te bedingen, vraag je indirect jouw contractspartij om zijn/haar medewerkers te laten testen en/of te laten vaccineren. Het is niet de bedoeling dat via een omweg werknemers alsnog “onder druk” worden gezet om zich te laten testen of om zich te laten vaccineren. Je mag dus een dergelijke bepaling over geteste of gevaccineerde personen in je contract opnemen, maar de kans is redelijk aanwezig dat deze bepaling in een eventuele procedure geen stand houd en je dit niet tegen jouw wederpartij kan inroepen.

 

  1. Indien de werknemer akkoord gaat om zich te laten testen of vaccineren, kan ik dan als werkgever de gezondheidsgegevens verwerken?

Ook in het geval dat een werknemer akkoord gaat met een test of een vaccinatie, dan nog mag je als werkgever de gezondheidsgegevens niet verwerken. De wet en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn er duidelijk over: in een afhankelijke relatie als in een arbeidsrelatie wordt de toestemming van de werknemer niet geacht vrijwillig te zijn gegeven. En die vrijwilligheid is een hele belangrijke voorwaarde voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van de grondslag “toestemming”.

En, afgezien van het voorgaande, zou je als werkgever c.q. opdrachtgever ook niet afhankelijk willen zijn van de grondslag “toestemming”. Een andere belangrijke eis van toestemming is ook dat deze toestemming op elk willekeurig moment wordt ingetrokken. Gebeurt dat, dan moet je als werkgever c.q. opdrachtgever elke verwerking van de persoonsgegevens die ingetrokken is, niet meer uitvoeren. Het zou heel vervelend zijn als een werknemer zijn toestemming om zijn gezondheidsgegevens intrekt, misschien na het verstrijken van de proeftijd of na een slechte beoordeling.Overige rechtsgebieden

  1. Mag ik mijn klanten vragen of zij gevaccineerd zijn?

Je kunt jouw klanten vragen of zij getest zijn, wat de uitslag is en of zij gevaccineerd zijn.
Op dit vlak geldt contractsvrijheid. Je mag zelfs bedingen dat niet gevaccineerde personen een corona sneltest moeten ondergaan voordat ze bij jou op kantoor/werkplaats binnen mogen of aan een bijeenkomst mogen deelnemen.
Dergelijke afspraken neem je dan op een deelname voorwaarden of een Corona-aanvulling op jouw algemene voorwaarden.
Als je deze gegevens verwerkt, moet je klanten mededelen dat zij hun toestemming op elk moment kunnen intrekken en hun informeren over hun rechten zoals het recht op verwijdering, het recht op beperking van de persoonsgegevens etcetera.

Bovendien moet je ook erop wijzen welke gevolgen het uitoefenen van bepaalde rechten voor hun heeft, ook op de financiële gevolgen.

 

  1. Mag ik registreren dat mijn klanten gevaccineerd zijn?

Voor deelname aan een bijeenkomst mogen de persoonsgegevens van klanten geregistreerd worden als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bijeenkomst. Je moet jouw klanten ook alternatieven aanbieden, zoals de gehele tijd dragen van een medisch mondkapje, een sneltest of andere maatregelen.

Indien de bijeenkomst voorbij is dien je ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens geheel uit jouw systemen verwijderd zijn. Het alleen onbruikbaar maken van de persoonsgegevens, terwijl alle informatie van de klant nog aanwezig is, is niet toegestaan.

Per soort bedrijf of per soort persoonsgegevens die verwerkt worden zul je je sowieso aan de AVG dienen te houden.

 

Voor verschillende soorten bedrijven kunnen andere vragen spelen. Staat jouw vraag niet in bovenstaande lijst, schroom dan niet om jouw vraag te stellen via 088-1331133 of service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search