Schadevergoeding bij een vertraagde vlucht

De kerstvakantie staat weer voor de deur of misschien bent u net op reis geweest en heeft u te kampen gehad met een langdurige vertraging of zelfs annulering van uw vlucht.

Vaker dan u denkt, heeft u op grond van Europese wetgeving bij een vertraagde vlucht recht op een financiële compensatie. De Europese regeling heeft als doel om het overboeken van vluchten door vluchtmaatschappijen tegen te gaan. Deze praktijken veroorzaakten namelijk veel en lange vertragingen voor passagiers.

Schadevergoeding bij vertraging

Of u recht hebt op schadevergoeding hangt af van een aantal factoren:

Allereerst is de afstand welke gevlogen wordt van belang. Deze worden onderverdeeld in 4 categorieën:

  • alle vluchten korter dan 1500 km
  • alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km
  • alle vluchten tussen de 1500 en 3500 km
  • tot slot alle overige afstanden.

Aan deze afstanden is een vertragingstijd gekoppeld. Het gaat dan om de geplande aankomsttijd vergeleken met de daadwerkelijke aankomsttijd. U komt in aanmerking voor compensatie bij een vertraging van:

  • meer dan 2 uur op vluchten van minder dan 1500 km
  • meer dan 3 uur voor de vluchten binnen de EU tussen de 1500 en 3500 km
  • meer dan 4 uur voor de overige vluchten.

De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de bovenstaande categorieën. Zo geldt er een compensatiebedrag van € 250 per passagier voor de eerste categorie, € 400 voor de tweede en € 600 per passagier voor de laatste categorie.

Bijzondere omstandigheden als uitzondering

De luchtvaartmaatschappij kan zich echter wel beroepen op een uitzonderingsregel. Zo is er geen compensatie verschuldigd als er sprake is van een bijzondere omstandigheid. De uitzondering van de bijzondere omstandigheid is een bepaling waar veel om te doen is. Het is namelijk een zogenaamde ‘open norm’, waar heel veel situaties onder kunnen vallen. Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan weersomstandigheden die het vliegen onmogelijk maken of bijvoorbeeld een staking. Het moet gaan om omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening van de luchtvaartmaatschappij hoeven te komen. Is dat wel het geval, dan heeft u helaas geen recht op compensatie.

Onverwachte veiligheidsproblemen

Een lastig punt in deze regeling is dat de Europese Verordening spreekt over onverwachte vliegveiligheidsproblemen. Een vraag die telkens terugkomt is de vraag of een technisch mankement heeft te gelden als een bijzondere omstandigheid. Is dit de reden voor vertraging, dan zal er per geval bekeken moeten worden of er een recht op compensatie bestaat.

No cure no pay

Mr. Marjon Joosten kan u bij staan in het vorderen van financiële compensatie bij vertraging van uw vlucht. Dit gebeurt op basis van no cure, no pay. Onze fee is 20% van de ontvangen compensatie en ligt daarmee 5% lager dan alle andere aanbieders zoals Euclaim en Flightclaim. En, óók niet onbelangrijk tot nu toe 100% slagingspercentage!

Start typing and press Enter to search