Recht op compensatie bij vertraagde vlucht

Regelmatig worden vluchten geannuleerd of vertraagd als gevolg van stakingen, storingen of fouten van luchtvaartmaatschappijen. Als passagier bent u hiervan de dupe. U mist aansluitende vluchten, maakt extra kosten en wellicht kost het u zelfs extra vakantiedagen.

In veel gevallen hebt u recht op schadevergoeding. Deze kan oplopen tot vele honderden euro’s.

Claim uw schadevergoeding

Onder welke omstandigheden heeft u als consument recht op een schadevergoeding van de luchtvaartmaatschappij? Sinds 2005 is hiervoor de Europese Verordening 261/2004 in werking, welke Europese luchtvaartmaatschappijen verplicht om passagiers in het geval van annulering en vertragingen financieel te compenseren. Deze compensatie kan wel oplopen tot € 600,– per persoon. Dit geldt alleen in de volgende gevallen:

 • Het gaat om een vlucht binnen de EU en een maatschappij van binnen of buiten de EU;
 • Uw vlucht aankomt in de EU en wordt uitgevoerd door een maatschappij uit de EU;
 • Uw vlucht vertrekt in de EU en wordt uitgevoerd door een maatschappij van binnen of buiten de EU.

Recht op verzorging en accommodatie

Daarnaast heeft u onder sommige omstandigheden ook recht op verzorging, wat neerkomt op maaltijden, verfrissingen en twee gratis telefoongesprekken, fax- of e-mailberichten. Vergeet hiervan niet de betaalbewijzen te bewaren als de luchtvaartmaatschappij dit niet uit zichzelf aanbiedt! De maatschappij moet dit aanbieden of vergoeden indien zij verwachten dat de vertraging op gaat lopen tot:

 • Twee uur of meer bij vluchten van 1500 km of minder;
 • Drie uur of meer bij alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;
 • Vier uur of meer bij alle andere vluchten.

Indien de reis zozeer vertraagd is dat het noodzakelijk is het verblijf met één of meer dagen te verlengen, dan is de maatschappij ook verplicht een accommodatie te verzorgen.

Vertraging

Bij vertraging van langer dan drie uur bij vertrek, is de vluchtmaatschappij verplicht een schadevergoeding uit te keren, afhankelijk van de duur van de vertraging en de vluchtafstand, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn beslissingen van de luchtverkeersleiding, politieke instabiliteit, uitzonderlijk slecht weer en veiligheidsrisico’s.

Eindbestemming

Bij het missen van een aansluitende vlucht is het van belang dat de plaats van vertrek óf de eindbestemming zich in de EU bevinden. De “eindbestemming” is bestemming die vermeld staat op het bij de incheckbalie aangeboden ticket. In de jurisprudentie heeft het Europese Hof geoordeeld dat in het geval van een vlucht met rechtstreekse aansluitingen de bestemming van de laatste vlucht die de betrokken passagier heeft genomen onder eindbestemming wordt verstaan.

Buitengewone omstandigheid

De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht de passagier te compenseren indien zij kan aantonen dat de vertraging een gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. Let wel: het recht op verzorging en accommodatie blijft wel bestaan.

De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden rusten bij de luchtvaartmaatschappij. Maar wat valt nu wel en niet onder de noemer “bijzondere omstandigheid”?

Omstandigheden die als buitengewoon kunnen worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld:

 • Extreme weersomstandigheden en natuurrampen;
 • Stakingen van derden, zoals de luchtverkeersleiding;
 • Medische noodlandingen.

Situaties die sowieso niet kunnen worden aangemerkt als buitengewone omstandigheid zijn:

 • Technische mankementen aan het vliegtuig;
 • Staking van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij.

De Raadgevers helpt u bij het indienen van een schadeclaim!

Het indienen van een schadeclaim kan een lastige en langslepende procedure zijn, maar De Raadgevers kan u hierbij helpen! Wij controleren of u recht heeft op vergoeding en eisen namens u uw vergoeding op zodat u krijgt waar u recht op heeft. Dit alles uiteraard op no cure, no pay basis!

Dit artikel is geschreven door mr. Aron Buitenhuis, bedrijfsjurist en claimspecialist.

Start typing and press Enter to search