Misleidende reclame

‘Gegarandeerd 20% voordeliger dan uw huidige autoverzekering!’ Dit was de leus van Promovendum, een welbekende verzekeringsmaatschappij. Velen onder jullie zullen de televisie- en radiocommercial vast wel gehoord hebben. Toch moest Promovendum deze commercial aanpassen van de Reclame Code Commissie.

Misleidend

In reclames mag de adverteerder zijn product of dienst aanprijzen. Er zijn echter grenzen. De Reclame Code Commissie heeft op 17 juli 2015 geoordeeld dat Promovendum met de zin ‘gegarandeerd 20% voordeliger’ de grens overschrijdt. Promovendum heeft namelijk haar acceptatiebeleid niet vermeld in de reclames. Als een gemiddeld geïnformeerde klant geen rekening zal houden met bepaalde voorwaarden uit zo’n acceptatiebeleid, dan is een dergelijke reclame-uiting namelijk misleidend.

Deze uiting van Promovendum werd als misleidend beschouwd, omdat het bij de acceptatie gaat om een tweetal zaken:

  • Personen, die al een autoverzekering hebben en die derhalve al aan alle algemeen gestelde verzekeringsvoorwaarden voldoen;
  • Alleen hoger opgeleiden die geaccepteerd worden. Promovendum is namelijk een verzekering voor alleen hoger opgeleiden.

Alhoewel Promovendum in de eerste reclame-uiting vermeldde dat zij alleen verzekeringen aanbiedt voor hoger opgeleiden, staat deze melding in schril contrast met de melding dat ‘een 20% goedkopere autoverzekering wordt gegarandeerd’.

Oordeel van de rechter

De rechter veroordeelt Promovendum daarom tot een niet-wegklikbare rectificatie op haar website en de landingspagina van die website gedurende 20 aangesloten dagen onder straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag, indien zij in gebreke blijft met een maximum van € 250.000.

Het belang van goed advies bij reclame-uitingen en het besef van de risico’s in geval van een procedure worden steeds belangrijker. Laat je dan ook vooraf goed adviseren!

Start typing and press Enter to search