Zijn feestdagen verplichte vrije dagen?

De wet verplicht werkgevers niet om werknemers vrij te geven op een officiële feestdag. Toch is het gebruikelijk om werknemers met bijvoorbeeld Kerst en Pasen vrij te geven zonder dat deze dagen van hun vakantiedagensaldo afgaan.
Vaak is dit vastgelegd in een cao, maar wanneer er geen cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten kan een werkgever dit zelf bepalen, bijvoorbeeld in een personeelsreglement.

Over het algemeen worden de volgende feestdagen als vrije dagen beschouwd:

  • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
  • Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 17 en maandag 18 april 2022
  • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
  • Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2022
  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zondag 25 en maandag 26 december 2022

Werknemers hebben recht op loon wanneer zij vrij zijn en de feestdag op een werkdag valt waarop ze normaal gesproken zouden werken. Daarnaast kan een cao of arbeidsovereenkomst bepalen dat werknemers recht hebben op een toeslag wanneer zij op een feestdag werken.

Indien een feestdag op een werkdag valt waarop een werknemer doorgaans al niet werkt, vanwege een parttimecontract, zou hij een vrije dag missen ten opzichte van zijn collega’s. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat dit verschil in vrije dagen een verboden onderscheid maakt tussen werknemers.
Volgens het College heeft elke werknemer recht op een pro-rato deel van het totaal aantal erkende feestdagen in een jaar. Het pro-rato deel wordt berekend door jaarlijks alle feestdagen die op een doordeweekse dag vallen op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met de fte van de werknemer. Het aantal vrije feestdagen/uren dat uit deze berekening voortvloeit minus het aantal genoten feestdagen/uren, kan worden verwerkt als extra vakantie-uren. Op deze manier worden de feestdagen gecompenseerd voor de werknemer die sowieso al een vrije dag had op de feestdag vanwege zijn parttimecontract.

Heb je hulp nodig bij het opzetten van een vakantiereglement? Of heb je andere vragen over vakantie, neem dan contact op met uw accountjurist of bel 088-1331133. Mailen mag ook op service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search