Vallen alleen bedrijfsgevoelige gegevens onder een geheimhoudingsbeding?

In een arbeidsovereenkomst is een geheimhoudings-, relatie- en een boetebeding opgenomen. Werkgever heeft bedragen van €52.000 en €65.000 aan boetes gevorderd wegens schending van deze bedingen. Het verweer van de werknemer is dat de door hem verstuurde berichten geen bedrijfsgevoelige informatie bevatten en dat het daarom niet kon worden gezien als een schending. Daarnaast zou het volgens de werknemer gaan om slechts één overtreden en niet meerdere, omdat het gaat over het onderhouden van contact met één partij.

Het hof is het niet eens met deze stellingen. De werknemer is verplicht tot volledige geheimhouding van al hetgeen hem ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van de arbeidsovereenkomst, dus ook informatie die niet bedrijfsgevoelig is. Ook heeft de werknemer zes verschillende berichten en twee e-mails verstuurd, met verschillende inhoud en op verschillende data. Het feit dat deze berichten naar dezelfde partijen zijn gestuurd, doet daar niet aan af. Uiteindelijk wordt de vordering van de werkgever toegewezen.

Een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst loont dus!

  • Gerechtshof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2020:2391

Start typing and press Enter to search