Thuiswerken inregelen in personeelsbeleid

Werkgevers, die zich toch al grote zorgen maken over de omzetten van de winter en het voorjaar, kunnen zich niet permitteren om hun tijd en geld te besteden aan procedures. Duidelijkheid vooraf voorkomt een groot deel van de procedures.

Daarom raden wij aan om thuiswerken in uw personeelsbeleid in te bedden. Maak daar goede en duidelijke afspraken met elkaar over.

Een helder thuiswerkprotocol met goede thuiswerkovereenkomsten zijn daar de basis voor. Deze zijn er niet alleen om de kwaliteit van het werk te waarborgen, maar ook om allerlei andere zaken te regelen. Denk aan de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkplek, beveiliging van gegevens, controle en privacy van de werknemer. Maar ook zaken als bereikbaarheid, verantwoording en controle van de werkzaamheden of toekenning van een extra thuiswerkvergoeding vanwege het extra stroom of koffiegebruik thuis. Bovendien dient de beveiliging en bescherming van bedrijfsinformatie goed te zijn geregeld.
Vergeet ook niet om vast te leggen wanneer de regeling weer kan worden ingetrokken of bijgesteld!

De werkgever heeft wettelijk een zorgplicht voor de werknemer, ook wanneer deze werknemer vanuit huis werkt. In de thuiswerksituatie te gelden de bestaande arbo regels onverkort. De werkgever kan aan deze (arbo)zorgplicht voldoen door een gezonde en veilige (ergonomische) werkplek te creëren. Hierbij moet ook worden gedacht aan de persoonlijke werkomstandigheden van een werknemer. In de overeenkomst moet onder andere worden opgenomen welk meubilair nodig is en hoe de werknemer hieraan komt. Mag hij of zij meubilair lenen van het kantoor, dan moeten hier ook voorwaarden over worden opgenomen. Daarnaast is het van belang om een werknemer te wijzen op de arbo technische risico’s en om instructies te geven hoe hij of zij die risico’s kan beperken.

Start typing and press Enter to search