Mag een werknemer een geplande vakantie intrekken?

Een werknemer heeft bijvoorbeeld een vakantie geboekt naar een land zonder bijzondere gezondheids- of veiligheidsrisico’s, maar deze bestemming wordt later toch aangemerkt als risicogebied of het gehele negatieve reisadvies blijft langer van kracht dan verwacht door jouw werknemer.
Of er spelen andere redenen waarom de werknemer toch liever niet volgens planning op vakantie wilt. Bijvoorbeeld een verbroken relatie.

Is het voor een werknemer in dergelijke gevallen mogelijk om zijn vakantie in te trekken?

De rechter heeft meerder malen uitgemaakt dat als een vakantie die al is vastgesteld, niet door kan gaan vanwege de corona (of andere reden), dit in de risicosfeer van de werknemer ligt. De vakantiedagen worden dan gewoon als opgenomen en genoten beschouwd.

Een werknemer mag natuurlijk altijd vragen om de geplande vakantie te mogen intrekken. Als werkgever mag je een dergelijk verzoek alleen weigeren als daar een zwaarwegend bedrijfsbelang bij is. Bijvoorbeeld omdat het rooster technisch niet mogelijk is alle vakanties op te schuiven of omdat er dan later in het jaar problemen met te veel vakantiedagen ontstaan die nog opgenomen moeten worden. Denk eraan om schriftelijk en gemotiveerd een intrekkingsverzoek af te wijzen, anders kan de werknemer gewoon gaan werken en de vakantiedagen behouden voor later.

Heb je verdere vragen over dit onderwerp neem dan contact op met jullie accountjurist of bel naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search