Koop op afstand

Essentie

De kosten voor een retourzending komen voor rekening van de verkoper indien er sprake is van een koop op afstand, ook wanneer de betreffende verkoper dit bij de koop niet heeft gemeld. Dit is anders bij een maatwerkproduct, maar hiervan is geen sprake. Er is ook geen sprake van maatwerk als het product in verschillende standaardvarianten verkrijgbaar is.

Feiten

De koper (consument) had een hanglamp op het oog die online werd getoond op de website van verkoper.

De koper heeft online een offerte aangevraagd. Deze offerte werd aan de koper gezonden en is door hem geaccepteerd. Hierbij heeft de koper de winkel niet bezocht, maar heeft hij de betreffende lamp wel eerder gezien in een andere winkel. Op 8 augustus 2019 heeft de koper de koopsom van € 4.570,- voldaan. Op 2 augustus 2019 werd de lamp geleverd en op 29 augustus 2019 vond nog een nalevering plaats van enkele missende onderdelen, waardoor de levering op 29 augustus 2019 is afgerond. De lamp bleek echter niet goed in de ruimte te passen, dus op 30 augustus 2019 heeft de koperde lamp voor retournering gereedgezet. Op 4 en 11 september heeft hij zich zowel mondeling als per e-mail beroepen op het wettelijke herroepingsrecht.

Verkoper geeft hier geen gehoor aan, omdat hij zich op het standpunt stelt dat er geen sprake is van koop op afstand. De website is – volgens de verkoper immers – geen webshop. De op de website getoonde producten worden hoofdzakelijk in de winkel verkocht. Daarnaast stelt verkoper dat het zou gaan om een maatwerk product, welke zij niet terug konden nemen omdat het speciaal op maat was gemaakt voor betreffende koper.

Oordeel

a. Met betrekking tot de koop op afstand

Art. 6:230g lid 1 sub e BW geeft de definitie voor een koop op afstand. Er dient sprake te zijn van een overeenkomst, gesloten tussen de handelaar en de consument, door middel van een georganiseerd systeem voor koop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van beide partijen waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

De kantonrechter overweegt dat op de website van verkoper een knop aanwezig is om een offerte aan te vragen. Hier kan de koper zijn gegevens invullen, met de optie om de informatie elektronisch te verzenden. Ook kan de offerte online geaccepteerd worden. Hierdoor is er sprake van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand. De vraag hoe vaak dit daadwerkelijk wordt gebruikt, is hiervoor niet van belang.

b. Met betrekking tot het maatwerk product

Bij de aankoop van de lamp, heeft de koper de keuze uit verschillende opties materiaal, verlichting en verschillende diameters. De koper dient uit deze opties te kiezen, waarna de lamp wordt gefabriceerd. Het feit dat de lamp pas gefabriceerd wordt nadat de bestelling door de koper is geplaatst, maakt het nog geen maatwerkproduct.

Conclusie

Er is sprake van koop op afstand. Er is geen sprake van een maatwerkproduct en de verkoper dient de lamp – als gevolg van het herroepingsrecht – terug te nemen. De kosten voor de retourzending van de lamp komen eveneens voor rekening van de verkoper. Immers, had de verkoper de koper er niet op gewezen dat de kosten voor de retourzending voor de koper zouden zijn. Door dit nalaten komen ook de kosten van de retourzending voor rekening van de verkoper.

Tips voor de ondernemer

  • Beoordeel of er sprake is van koop op afstand van jouw producten of een deel van jouw producten.
  • Beoordeel of je op een goede wijze de offerte opmaakt en of je de goede algemene voorwaarden (inclusief bepalingen over consumentenkoop!) gebruikt voor koop op afstand
  • Verkoop je ook in de winkel dan is een aparte set algemene voorwaarden zonder consumentenkoop aan te bevelen.
  • Laat periodiek uw algemene voorwaarden screenen door uw accountjurist.

Start typing and press Enter to search