Kennis maken met zienergie

De Raadgevers houdt zich de laatste tijd bezig met projecten omtrent het duurzaam inzetten van personeel. Dat doen we niet zomaar. Het heeft alles te maken met de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd, wat als gevolg heeft dat personeel langer zal blijven werken. Voor ondernemers betekent dit, dat er actief moet worden gezocht naar manieren waarop personeel vitaal en gelukkig op de werkvloer is en blijft.  We begeven ons hiermee op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, iets wat voor onze zusteronderneming Zienergie al veel langer bekend terrein is. Graag stellen we Zienergie dan ook aan je voor:

Zienergie B.V.

Zienergie houdt zich bezig met duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Zienergie biedt onder meer ondersteuning bij het opstellen van duurzaamheidsplannen, het behalen van duurzaamheidscertificaten en energielabeling. Zienergie is, net als De Raadgevers, een dochteronderneming van Countus Accountants & Adviseurs.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eén van de belangrijkste speerpunten van Zienergie zijn de adviestrajecten rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit is een term waar steeds meer ondernemingen mee te maken krijgen. Klanten van Zienergie zijn bijvoorbeeld organisaties die vanuit een intrinsieke motivatie met MVO willen starten, concrete vragen of voorwaarden van hun klanten gesteld krijgen en/of die een concurrentievoordeel met hun MVO aanpak willen creëren.

Zienergie helpt haar relaties inzicht te krijgen in wat de status van MVO binnen hun onderneming is, hoe MVO op structurele wijze geïmplementeerd kan worden, welke concrete maatregelen tot verduurzaming genomen kunnen worden en op welke wijze klanten, leveranciers en andere stakeholders (belanghebbenden) betrokken kunnen worden bij het MVO verhaal van hun bedrijf.

People, Planet, Profit

De thematiek rond MVO raakt alle onderdelen binnen een organisatie. De kerngedachte van MVO wordt dan ook vaak uitgelegd via de ‘Triple P’ benadering: People, Planet en Profit. De dienstverlening van Zienergie en van De Raadgevers komt vooral bij elkaar bij de ‘P’ van ‘People’.

‘People’ heeft zowel betrekking op de mensen buiten de organisatie, zoals werkomstandigheden, leveranciers en omwonenden, als binnen de organisatie. Hierbij valt te denken aan arbeidsomstandigheden en –voorwaarden en scholing en ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat in dit verband steeds vaker op de agenda staat bij bedrijven.

Iets voor jouw organisatie?

Wil je ook stappen zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzame inzetbaarheid? Zienergie komt graag een keer bij je langs om inzicht te geven in de mogelijkheden. De Raadgevers zal binnenkort samen met Zienergie een bijeenkomst organiseren over dit onderwerp. We houden je hier natuurlijk van op de hoogte!

Lees meer over Zienergie op www.zienergie.nl.

Start typing and press Enter to search