Hoe voorkom je een stuwmeer aan vakantiedagen doordat werknemers vakantiedagen opsparen tot na corona?

Voor iedereen is het lastig om te beslissen: wel of niet een vakantie boeken in deze onzeker coronatijden.

Toch is het niet zo dat werknemers geen vakantie hoeven op te nemen omdat ze niet naar het buitenland kunnen gaan. Vakantie is bedoeld om uit te rusten van het werk: om even een break te nemen.

Werknemers zijn geneigd hun vakantiedagen op te sparen tot “betere” tijden na corona. Dat vormt voor werkgevers een grote financiële verplichting. Bovendien kunnen straks niet alle werknemers tegelijkertijd en langdurig met vakantie gaan als corona eindelijk onder controle is.

Als werkgever moet je daarom stimuleren dat werknemers daadwerkelijk vrij nemen. Stel daarom regels over het opnemen van vakantie. Leg vast dat werknemer zoveel mogelijk hun vakantiedagen op nemen in het jaar waarvoor ze zijn toegekend. Spreek daarbij af vóór welke datum de werknemers hun vakantie moeten inplannen.  Dan kun je op tijd een vakantieplanning voor het bedrijf maken.

De werknemer heeft vervolgens op de ingeplande dagen vrij en neemt deze dagen ook daadwerkelijk op volgens het vakantierooster.
Als de werknemer niet in overleg zijn vakantiedagen in een planning wil vastleggen, is de werkgever gerechtigd vrije periodes of dagen aan te wijzen en in de vakantieplanning vast te leggen. Alleen als de werknemer een deugdelijk en redelijk alternatief voorstelt, kunnen de ingeplande vakantiedagen dan nog worden gewijzigd en op andere periodes / dagen worden ingepland.

Sparen van vakantiedagen is pas als laatste aan de orde als de werkgever niet voldoende gelegenheid tot opnemen heeft geboden of als de werknemer bijvoorbeeld door ziekte redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen.

Vakantiedagen zijn niet bedoeld als een verkapte spaarpot!

Vragen over dit artikel? Neem gerust contact met ons op via 088-133 11 33 / service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search