Heeft u een niet (meer) functionerende medewerker? Dat lossen wij voor u op!

Aanleiding

Als ondernemer kent u het wel, een werknemer die niet (meer) functioneert. U heeft al diverse gesprekken gevoerd en u heeft geprobeerd het functioneren in lijn te krijgen met wat u voor ogen heeft. Maar helaas, alle moeite lijkt tevergeefs en u bent al zover dat u zich afvraagt of de betreffende medewerker gehandhaafd kan worden. Op dat moment gaat u hulp zoeken. Hulp van uw HR afdeling, uw accountant, een advocaat of andere adviseur. Die hebben veelal heel goede ideeën over het aanpakken van dergelijke vraagstukken en vertellen u dat u vooral een goed dossier moet hebben. Hoe dat dossier er dan uitziet en “opgebouwd” moet worden blijft onduidelijk. En misschien is een einde van het dienstverband met uw medewerker nog wel een stap te ver, als hij/zij goed gaat functioneren is dat ook goed, misschien zelfs nog beter dan afscheid nemen.

U zoekt hulp in dit lastige vraagstuk, geen advies! Wij lossen het op.

Vanaf nu kunt u daarvoor gebruik maken van deze unieke dienstverlening van De Raadgevers-HR. Niet alleen staan wij u met raad, maar ook letterlijk met daad terzijde. U kunt dit vraagstuk aan ons overdragen en wij garanderen u binnen een half jaar resultaat. Bel en maak een afspraak via 088 133 11 33 en vraag naar Leen van Stappen ( 06 420 346 24) of Jurriaan Brusse (06 54 350 164).

Hoe werkt dat dan?

U geeft ons de opdracht tot de uitvoering van het Individueel Verbeter Plan (IVP) met uw medewerker. Op gestructureerde wijze en bijzonder intensief gaan wij in gesprek met uw medewerker. Vooraf nemen wij met een intakegesprek alle informatie met betrekking tot deze medewerker met u door. Bij acceptatie van het dossier door ons, vragen wij u vooraf een vaste vergoeding van € 3.000. Mochten wij niet slagen in onze opdracht dan ontvangt u daarvan 75% weer terug. Aan het einde van het traject, na uiterlijk 6 maanden is het resultaat één van de volgende, in overleg met u als opdrachtgever vast te stellen, oplossingen:

  • Uw medewerker functioneert weer in de eigen functie;
  • Uw medewerker functioneert binnen uw organisatie op een andere plek;
  • Uw medewerker is of gaat uit dienst. Dit kan op eigen initiatief als gevolg van gewijzigd inzicht dat gedurende de loop van het traject is opgebouwd of met een vaststellingsovereenkomst.

In dit laatste geval is dit aanbod beperkt tot het aanbieden van een correcte vaststellingsovereenkomst en wordt met werknemer hierover gesproken. Wanneer de werknemer besluit een externe deskundige in te zetten voor de onderhandelingen, dan zal dit IVP afgerond worden en op basis van maatwerk verder opgepakt. Hiervoor worden aanvullende afspraken gemaakt, uiteraard in overleg met u.

Voordeel van deze aanpak is bovendien dat u in de laatste fase van het traject, wanneer u een vaststellingsovereenkomst wilt afsluiten of een verzoek voor ontbinding bij de kantonrechter wilt indienen, niet geconfronteerd wordt met extra advocaatkosten om de onderhandelingen met uw werknemer (of zijn/haar vertegenwoordiger) te voeren. Er hoeft niet veel onderhandeld te worden, er ligt immers een heel duidelijk dossier.

Het kan zijn dat uw medewerker niet in wil stemmen met een vaststellings-overeenkomst. In dat geval dienen wij namens u direct een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Het traject bij de kantonrechter valt buiten dit aanbod. De reden daarvoor is dat hiermee buiten onze eigen invloedssfeer gewerkt wordt. De duur en doorlooptijd van een dergelijk traject is veelal beperkt, maar desondanks niet door ons te beïnvloeden. Echter, omdat u door het IVP een uitstekend dossier heeft, en De Raadgevers-HR onderdeel is van De Raadgevers als bedrijfsjuridisch kantoor, waarbinnen zeer veel hoog gekwalificeerde juridische kennis en ondersteuning beschikbaar is, kunnen wij dit traject tegen zeer gunstige voorwaarden voor u af ronden. Overigens leert de ervaring dat 85% van dergelijke dossiers vóór indienen bij de kantonrechter afgerond wordt.

Hoef ik dan niets meer te doen?

Nee, u bent nog steeds, zij het beperkt, op de achtergrond nodig. Bijvoorbeeld bij de intake om niet alleen het dossier goed af te stemmen maar ook om de mate van disfunctioneren goed en meetbaar met ons vast te leggen. Wij vragen u geregeld te registeren hoe het functioneren van de betreffende medewerker in de dagelijkse praktijk verloopt. Wij vragen u om meetbare eenheden, u hoeft die niet te bespreken met uw medewerker, u hoeft er ook geen (tussentijdse) conclusies aan te verbinden. De conclusies ontwikkelen zich in de loop van het IVP als vanzelf.

Ook kan het zijn dat in de loop van het IVP de medewerker ondersteuning nodig heeft, denk aan coach, een stukje opleiding of training. Hiervoor kan een beroep op u als werkgever gedaan worden. Dit betreffen overzichtelijke verzoeken (geen volledig nieuwe beroepsopleiding bijvoorbeeld) en dragen altijd bij aan het succesvol afronden van het dossier.

Randvoorwaarden

Geen project zonder randvoorwaarden. Naast de zaken die hiervoor al genoemd zijn is het van belang te realiseren dat een aantal onderdelen niet inbegrepen zijn maar wel noodzakelijk of aan de orde:

  • Loondoorbetaling gedurende het gehele IVP-traject tot en met de eindafrekening bij einde dienstverband;
  • Kosten van transitievergoeding en eventueel de kosten voor juridische bijstand van uw werknemer;
  • Kosten voor (beperkte) opleiding, coaching etc. gedurende het IVP zijn voor uw rekening;
  • Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt raakt dan kan het zijn dat het traject (tijdelijk) gestaakt moet worden;
  • De introductie van IVP binnen uw organisatie vraagt de nodige tact en aandacht. Wij ondersteunen u hierbij uiteraard maar het is mogelijk dat er tijdelijk enige onrust ontstaat;
  • Het is van groot belang dat uw tussentijdse bemoeienis in het IVP tot een minimum, en bij voorkeur op de achtergrond, beperkt blijft. Als er noodzaak is tot betrokkenheid van uw zijde, dan altijd in onderling overleg. Niet afgestemde communicatie over IVP kan, onbedoeld, leiden tot miscommunicatie en verstoorde verwachtingen;

Belangstelling?

Wanneer u een situatie heeft waarbij het u niet meer lukt een medewerker tot goed functioneren te krijgen en zoekt u hulp, neem dan contact met ons op. Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek onze werkwijze verder aan u toe. Wanneer u ons inschakelt kunt u (weer) gaan doen wat u het best en liefst doet. De zorgen om de niet functionerende medewerker kunt u bij ons achterlaten.

Voor abonnees van De Raadgevers

Wanneer u een abonnement bij De Raadgevers heeft ontvangt u een korting van €250,= per dossier, u betaalt dan € 2.750.

Info en afspraken: 088 133 11 33 en vraag naar Leen van Stappen (06 420 346 24) of Jurriaan Brusse (06 54 350 164).

Start typing and press Enter to search