Centrale Raad van Beroep doet opzienbarende uitspraak over niqabs

Wat was er aan de hand?

De Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtsprekende orgaan in sociale zekerheidszaken, heeft op 9 mei jl. een opzienbarende uitspraak gedaan. Aan de orde was een beroep dat was ingesteld door een vrouw die uit religieuze overwegingen een (gelaatsbedekkende) niqab droeg.

Deze vrouw was vanwege haar gelaatsbedekkende kleding niet toegelaten tot een – voor bijstandsgerechtigden verplichte – werktraining. Omdat de gemeente vond dat zij zich daardoor niet voldoende had ingespannen bij het zoeken naar werk, is zij 30% gekort op haar bijstandsuitkering.  Conform de Wet Werk en Bijstand (WWB), is een uitkeringsgerechtigde verplicht alles wat de inschakeling in het arbeidsproces kan belemmeren na te laten.

Tegen deze inhouding en weigering was de vrouw in beroep gegaan. Zij beriep zich onder meer op de godsdienstvrijheid die haar haar het recht geeft om gelaatsbedekkende kleding te dragen.

Wat bepaalde de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep bepaalde dat de weigering tot deelname aan de werktraining en de korting op de bijstandsuitkering door de gemeente terecht was. Zij kwam tot dit oordeel op grond van een afweging tussen het recht op godsdienstvrijheid van appellante enerzijds en het belang van de rechten en vrijheden van anderen anderzijds. De plicht als uitkeringsgerechtigde om er alles aan te doen om werk te vinden, weegt volgens de Centrale Raad van Beroep zwaarder dan de vrijheid van godsdienst.

Belemmerende werking

De Raad ging er hierbij vanuit dat in de huidige samenleving het dragen van een niqab aanzienlijk belemmerend werkt bij het verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt. Ook trok zij hieruit de conclusie dat de weigering om geen niqab te dragen een inbreuk vormt op de rechten en vrijheden van anderen, omdat dit tot gevolg heeft dat de maatschappelijke middelen extra moeten worden aangesproken. Immers, zo oordeelt de Raad, draagt appellante door haar gelaatsbedekking niet bij aan een zo snel mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Wat is revolutionair aan deze uitspraak?

Neutraal kledingbeleid

In eerdere uitspraken is bepaald dat – onder omstandigheden – het dragen van hoofddoeken (of andere politieke, filosofische of religieuze uitingen) in functies waarbij contact met het publiek of klanten nodig is, verboden mag worden door de werkgever in het kader van een neutraal kledingbeleid. Lees hierover ook onze eerdere blog.

Nuance verdwenen

In deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is deze nuance echter verdwenen. De Raad gaat er vanuit dat gelaatsbedekkende kleding altijd belemmerend werkt bij de toegang tot de arbeidsmarkt en dus automatisch een inbreuk vormt op de rechten en vrijheden van anderen. Hiermee is een opvallende nieuwe lijn ingezet. Wij verwachten daarom dat tegen deze uitspraak beroep bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zal worden ingesteld.

De Raadgevers volgt de ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied voor u op de voet. Vragen over personeelsbeleid of neutraal formuleren van kledingvoorschriften in uw bedrijf? Informeer bij één van de arbeidsrechtspecialisten van De Raadgevers!

Deze blog is geschreven door mr. Judith van der Woude en mr. Aron Buitenhuis

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’.

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search