Auteursrechtelijke bescherming idee

Op 28 januari 2022 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat het idee van een kledinglijn geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Ook niet wanneer zijn idee al tot uiting is gebracht. Daarom is gedaagde – ook een kledinglijn – na het uitbrengen van soortgelijke kleding geen schadevergoeding verschuldigd aan eiser.

Casus:

Eiser heeft een kledinglijn in petjes en T-shirts. Kenmerkend aan zijn kleding is dat er echte geplastificeerde geldbiljetten op worden gedrukt. Dit idee heeft eiser op 12 februari 2018 laten registreren bij ”CC Proof”, een organisatie waar je ontwerpen en ideeën digitaal kan laten vastleggen. In de registratie staat ”kleding en tassen en petjes textiel met echt geld er op nieuw kleding merk dus international we werken met euros dollars pounds etc”, en op de bijgevoegde afbeelding is een schets te zien van een petje met daarop een geldbiljet en tekst.

Gedaagde heeft ook een kledinglijn, te weten ‘In Gold We Trust’. Een paar jaar nadat eiser zijn idee heeft geregistreerd, op 5 oktober 2021, kondigt gedaagde een loterij aan waarbij men kans maakt op een shirt met daarin vastgemaakt een biljet van € 500,-. Op 9 oktober 2021 registreert eiser opnieuw bij CC Proof, ditmaal met een foto van een T-shirt met daarop een geldbiljet. Vervolgens sommeert de advocaat van eiser op 22 oktober 2021 gedaagde om de inbreuk op zijn auteursrecht te staken en opgave te doen van het aantal geproduceerde en nog in voorraad zijnde artikelen. Gedaagde reageert hierop dat de loterij slechts een actie was met een onderliggende grap, dat hij niet wist dat het idee al bestond en dat hij uit begrip een bedrag van € 2.000,- wilde aanbieden voor de advocaatkosten van eiser. Eiser wijst dit aanbod af en stapt naar de rechter.

Oordeel:

De rechter oordeelt in de eerste plaats of eiser auteursrechthebbende is van het werk of idee van een kledingstuk met een vakje voor een echt geldbiljet. Het antwoord is ontkennend, aangezien voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat een idee tot uiting is gebracht, op een wijze dat het werk voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd. Eiser heeft weliswaar een petje met daarop een echt geldbiljet geregistreerd en in de omschrijving gezet het ‘idee te hebben ook kleding en tassen met echt geld te registreren’, maar deze omschrijving is onvoldoende concreet uitgewerkt om te voldoen aan de werktoets van artikel 10 auteurswet.

Vervolgens maakt de rechter duidelijk dat voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het stempel van de maker draagt. Hieraan is volgens de rechter ook niet voldaan, aangezien eiser pas na bekendmaking door gedaagde van de loterij het idee van een T-shirt met echt geld registreerde. Overigens kwam gedaagde nog met bewijs dat er al langere tijd kledingstukken bestaan met daarin echt geld verwerkt, namelijk sinds 2013.

Gezien het bovenstaande komt de rechter dan ook tot de conclusie dat de uitwerking van het idee van eiser niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, en de vorderingen van eiser worden afgewezen. Eiser wordt daarbij veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van gedaagde, begroot op € 11.429,20.

Tips:

Wanneer je een idee auteursrechtelijk wil beschermen, zorg er dan voor dat jouw idee goed uitgewerkt is en dus voldoende nauwkeurig en objectief is. Het idee moet een eigen oorspronkelijk karakter hebben en moet het stempel van de maker dragen. Registreer jouw uitgewerkte ontwerp overigens bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) voor het alleenrecht om het ontwerp te exploiteren.

Deze uitspraak laat tevens zien dat bij een auteursrechtelijke procedure de kosten buitengewoon hoog kunnen oplopen voor de verliezende partij. Mocht je van mening zijn dat een bedrijf inbreuk maakt op jouw auteursrecht, wees je dus bewust van alle mogelijke gevolgen – en ben zeker van je zaak – alvorens je naar de rechter stapt.

 

Heb je een vergelijkbare situatie aan de hand van dit artikel of wil je preventief advies over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met je accountjurist of bellen naar de servicedesk op       088-1331133.

Start typing and press Enter to search