Ziek tijdens vakantie in het buitenland, wat nu?

Met de vakantieperiode in het vooruitzicht, weet je dat het straks wat rustiger is op de werkvloer. Je werknemers genieten van hun vakantie in het binnen- of buitenland. Maar wat nu als een werknemer ziek wordt in het buitenland? Welke regels gelden er bij zo’n soort ziekmelding?

Werknemer ziek in de vakantie?

Is een werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kun je als werkgever schriftelijke voorschriften geven over het verstrekken van informatie die nodig is om te bepalen of er sprake is van ziekte. Zo weet je of er recht op loondoorbetaling is of dat de vakantie gewoon doorloopt.

Die voorschriften kun je bepalen door in het verzuimprotocol de verzuim- en controlevoorschriften op te nemen en het personeel hier vooraf over in te lichten. Zo weet de werknemer wat hij moet doen in geval van ziekte en zo voorkom je misverstanden.

Tips inzake verzuim- en controlevoorschriften

  • Het verzuimprotocol kan bepalen dat de werknemer binnen drie dagen na het intreden van ziekte dit moet melden aan de werkgever.
  • De werknemer moet zich dan binnen drie dagen medisch laten controleren door een bevoegd orgaan.
  • Een werkgever is gebonden aan het oordeel van de ter plaatse afgegeven medische verklaring.
  • Je mag verlangen dat die in het Engels wordt opgesteld.
  • Schrijf voor dat de werknemer bereikbaar blijft en het adres van de verblijfplaats moet opgeven.
  • Je mag de werknemer niet verplichten om terug te keren naar Nederland, tenzij aannemelijk is dat er sprake is van een niet serieuze ziekmelding.
  • Je mag wel verlangen dat de werknemer terugkeert zodra de controlerende instantie of arts de werknemer fit genoeg vindt na afloop van de vakantie. Na thuiskomst moet de zieke vakantieganger zich dan direct melden bij de bedrijfsarts.
  • Deze punten gelden voor werknemers die ziek worden op vakantie binnen de Europese Unie.
  • Er gelden verschillende voorschriften voor landen buiten de EU waarmee Nederland wel of niet een arbeidsongeschiktheidsverdrag heeft afgesloten.

Opschorten loon als sanctie

De sanctie voor het niet voldoen aan de verzuimvoorschriften is het opschorten van loon. Hiervan moet aan de werknemer onverwijld mededeling worden gedaan (ook in het buitenland).

UWV biedt lijst van controlerende instanties in het buitenland

In het buitenland kan de eigen bedrijfsarts natuurlijk niet worden ingeschakeld. Wel kun je via het UWV een lijst van controlerende instanties in het buitenland opvragen die een verzuimcontrole kunnen uitvoeren.

Als je een bewijs van de desbetreffende bevoegde instantie hebt dat de werknemer inderdaad ziek is, gaan zijn ziektedagen niet van zijn al opgenomen vakantiedagen af. Tijdens deze ziektedagen moet het loon volgens de normale regels worden doorbetaald.

Ontbreekt dit bewijs of is er geen sprake van ernstig ziekte, dan kun je de dagen waarop de werknemer niet helemaal lekker is, gewoon als vakantiedagen blijven aan merken.

De Raadgevers helpt graag bij het opstellen van een vakantie-proof verzuimreglement of bij vragen als een vakantieganger zich ziek meldt. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Start typing and press Enter to search