Wet verbeterde premieregeling

Op 10 maart heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Wet verbeterde premieregeling” aangenomen. Dit wetsvoorstel biedt deelnemers de mogelijkheid om uiterlijk op pensioendatum een variabele pensioenuitkering aan te kopen. Het doel hiervan is dat deelnemers dan niet meer, zoals nu het geval is, helemaal afhankelijk zijn van de inkooptarieven voor pensioenuitkeringen op pensioendatum.

Aankopen pensioenuitkering op basis van premieovereenkomst

De wet wordt naar verwachting per 1 juli 2016 van kracht. Tijdens de parlementaire behandeling kwam de situatie aan de orde van deelnemers die reeds op basis van een kapitaal- of premieovereenkomst een (vaste) pensioenuitkering hebben aangekocht. Het was de wens van de Kamer om deze mensen de mogelijkheid te bieden om de reeds ingegane vaste pensioenuitkering alsnog om te zetten in een variabele pensioenuitkering. Deze mogelijkheid is uiteindelijk niet in het wetsvoorstel opgenomen. Uit overleg van Staatssecretaris Kleinsma en het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars onder voorwaarde toch aan een dergelijke eenmalige omzetting willen meewerken.

De Pensioenknip

Het is de bedoeling dat een dergelijke omzetting specifiek mogelijk wordt gemaakt voor gepensioneerden waarvan het pensioen tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 is ingegaan. Dit was de periode dat er geen zogenaamde “pensioenknip” mogelijk was. Deze pensioenknip hield in dat er op pensioendatum met een gedeelte van het pensioenkapitaal een tijdelijke pensioenuitkering werd aangekocht. Met het uitgestelde pensioenkapitaal kon vervolgens worden geanticipeerd op een mogelijke verbetering van de condities waartegen de resterende pensioenuitkering kan worden aangekocht.

Overleg over voorwaarden variabele pensioenuitkering

Het Verbond gaat de komende maanden met de betrokken instanties overleggen onder welke voorwaarden het voor de betreffende gepensioneerden mogelijk wordt om de al ingegane vaste pensioenuitkering alsnog om te zetten in een variabele pensioenuitkering. Dit biedt mogelijk zicht op een beter pensioen voor mensen die destijds gedwongen waren om hun pensioenuitkering tegen ongunstige condities aan te kopen.

Mogelijk nadelige gevolgen voor variabele uitkering

Aan deze omzetting kleven ook mogelijke nadelen: een variabele uitkering geeft weliswaar de mogelijkheid tot een hogere uitkering, maar bij tegenvallende beleggingsresultaten kan de uitkering ook lager worden. Bovendien zijn de condities waartegen de omzetting mogelijk is nog niet bekend. Geïnteresseerden moeten daarom goed worden voorgelicht. Dat kan bij De Raadgevers Pensioenadviseurs. Neem gerust contact met ons op voor een eerste vrijblijvend gesprek.

Start typing and press Enter to search