Wet pensioencommunicatie

Per 1 juli 2015 is de eerste tranche van de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Doelstelling van deze wet is het stimuleren van het pensioenbewustzijn van werknemers. Dit pensioenbewustzijn is namelijk te laag. Hiertoe worden verplichtingen opgelegd aan pensioenuitvoerders en werkgevers: zij moeten beter met werknemers over pensioen communiceren.

Zorgplicht werkgever

De invoering van deze wet heeft dus ook gevolgen voor werkgevers. Hoever de zorgplicht van werkgevers zich precies uitstrekt, is bij de inwerkingtreding van de wet nog niet helemaal duidelijk. Toch zijn er al wel een aantal situaties te benoemen waarin de wet nu al gevolgen heeft.

Werkgevers zullen uit hoofde van hun zorgplicht nieuwe werknemers al tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek moeten informeren over de inhoud van de pensioenregeling. Dus alleen noemen dat de werknemer meedoet aan de pensioenregeling is niet langer voldoende. Er moet aan de werknemer ook worden gecommuniceerd wat de hoofdkenmerken van de pensioenregeling zijn.

Werkgeverschecklist

De wetgever heeft zich gelukkig gerealiseerd dat het voor veel werkgevers niet eenvoudig is om aan de werknemers de inhoud van de pensioenregeling toe te lichten. Er is daarom een checklist ontwikkeld die werkgevers kan helpen bij het verstrekken van pensioeninformatie aan de medewerkers. De werkgeverschecklist is hier te downloaden en kan met medewerking van de pensioenuitvoerder verder op maat worden gemaakt. De checklist is zo laagdrempelig mogelijk opgesteld om basale pensioenvoorlichting door werkgevers mogelijk te maken.

Eerste aanspreekpunt voor informatie over pensioen

Daarnaast zal de werkgever ook bij andere belangrijke gebeurtenissen in het leven van de werknemer een rol spelen bij het verstrekken van de eerste pensioeninformatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trouwen, scheiden, deeltijdwerken of eerder stoppen. De werkgever is vaak het eerste aanspreekpunt van de werknemer en is dan ook als eerste op de hoogte als zich zoiets voordoen. Het is van belang dat de werkgever op die momenten de juiste informatie verstrekt. Werkgevers die het niet zo nauw nemen met de nieuwe wet pensioencommunicatie lopen het risico op grond van hun nieuwe zorgplicht te worden aangesproken.

De Raadgevers Pensioenadviseurs

De meeste werkgevers zijn niet gewend om zich in de pensioenregeling van het personeel te verdiepen, laat staan deze aan werknemers uit te leggen. Zij houden zich ook liever met andere zaken bezig. Toch is het pensioen na het salaris vaak het grootste onderdeel van de personeelskosten. Daar mag dus best wat aandacht aan worden besteed, onbekend maakt immers onbemind. Kun je hierbij wel wat ondersteuning gebruiken? Neem gerust contact op met De Raadgevers.

Start typing and press Enter to search