Verduidelijking eisen rechtsgeldig concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Uitspraak Rechtbank Den Haag 31 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5901

De casus

Werknemer werkt gedurende een jaar bij een bedrijf dat actief is in recruitment. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentie- en relatiebeding opgenomen. Na een jaar werkzaam te zijn geweest bij werkgever, heeft werknemer zo’n drie weken later een nieuwe baan bij een relatie van werkgever. Werkgever vordert dan een schorsing van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op grond van het concurrentie- en relatiebeding.

Oordeel

De hoofdregel is duidelijk: een concurrentie- of relatiebeding bij een contract voor bepaalde tijd is mogelijk, maar er dient dan wel schriftelijk gemotiveerd te worden dat het concurrentie- of relatiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In deze zaak zet de rechter helder uiteen dat dit motiveringsbeginsel niet licht mag worden opgevat. Ondanks dat aan alle vormvoorschriften van een motiveringsbeginsel is voldaan, kwam de rechter tot de conclusie dat er hier nog een specifieke motivering nodig is. Een algemene opsomming van belangen als het voorkomen van weglekken van ‘kennis van klantenbestand’ en ‘bedrijfsprocessen’ volstaat niet, nu dit voor vrijwel alle werkgevers relevant is en niet duidelijk maakt waarom juist de betrokken werkgever in de gegeven omstandigheden bescherming nodig heeft. Volgens de rechter had de werkgever aan moeten tonen waarom hun werkwijze ‘uniek’ was. Bovendien wordt meegewogen dat het overeengekomen concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst niet op maat gemaakt was en dus niet specifiek voor deze werknemer was opgesteld. De rechter oordeelt dat nu maatwerk ontbrak bij het opstellen van het beding, er geen afweging op werknemersniveau kon hebben plaatsgevonden over de noodzakelijkheid van het beding in de gegeven omstandigheden. Het concurrentiebeding wordt dan ook door de rechter vernietigd.

Tip voor de ondernemer

Een concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt niet zonder meer geaccepteerd in de rechtspraak. Mocht je toch een concurrentiebeding willen toevoegen aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, neem dan in ieder geval het volgende in acht:

  • Neem geen algemeen concurrentiebeding over;
  • Geef aan waarom de werkwijze van het bedrijf uniek is en waarom deze bescherming dient te krijgen door middel van een concurrentiebeding;
  • Stel per werknemer een concurrentiebeding op en niet per functie/vestiging. Hoe meer maatwerk, hoe groter de kans op een rechtsgeldig concurrentiebeding;
  • Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd is alleen mogelijk als het contract voor minstens 6 maanden is aangegaan. Concurrentiebedingen in overeenkomsten van korter dan 6 maanden zijn sowieso nietig.

 

Als je vragen hebt over dit artikel neem dan gerust contact met ons op. Bel 088-1331133 of stuur een mail aan service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search