Transitievergoeding… hoe zat het ook alweer?

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers bij einde van de arbeidsovereenkomst recht op Transitievergoeding. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat de werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. Bovendien moet het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij de werkgever liggen. Tijd voor een korte opfriscursus.

Verschuldigd vanaf 24 maanden in dienst

Volgens de wet is de werkgever aan de werknemer de transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft.

Waar ligt dan precies de grens?
Ontstaat het recht op transitievergoeding op het moment dat de arbeidsovereenkomst exact 24 maanden heeft geduurd of moet de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden hebben geduurd?

De Kantonrechter in Limburg heeft onlangs bepaald dat vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst exact 24 maanden heeft geduurd er recht op transitievergoeding bestaat.
De werknemer was op 11 augustus 2014 in dienst gekomen voor een jaar. Dit contract werd  nog een keer met een jaarcontract verlengd tot en met 10 augustus 2016. Dat was de laatste werkdag. Deze arbeidsovereenkomst heeft precies 24 maanden geduurd. Ook al eindigde het tweede tijdelijke contract van rechtswege, de werknemer kreeg toch transitievergoeding toegekend.

Tip: houd voor de duur van uw tijdelijke contracten maximaal 23,5 maanden aan. Dan hoeft u nooit Transitievergoeding op het eind te betalen!

Uitzonderingspositie voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers)

Voor kleine werkgevers wordt de hoogte van de transitievergoeding op twee manieren beperkt.

Slechte bedrijfseconomische omstandigheden

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd als gevolg van de slechte financiële situatie van de werkgever, geldt tot 01-01-2020 dat de werkgever alleen transitievergoeding verschuldigd is over de dienstjaren na 01-05-2013.
De werkgever moet hiervoor wel aan strikte voorwaarden  voldoen. Bijvoorbeeld dat het netto resultaat van de onderneming over de drie boekjaren voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst negatief is.

50-plusregeling niet van toepassing

Voor de werknemer die meer dan 10 jaar in dienst is en bij ontslag 50 jaar of ouder is, geldt tot 01-01-2020 een hogere berekeningsmaatstaf over de jaren die hij na zijn vijftigste bij een werkgever in dienst is geweest.
Deze 50-plusregeling geldt echter niet voor kleine werkgevers. De ontslagen 50-plusser bij een kleine werkgever krijgt dus in plaats van de hogere transitievergoeding, de gewone reguliere transitievergoeding.

De arbeidsrecht-specialisten van De Raadgevers hebben ruime ervaring met het berekenen, overeenkomen en bepalen van een correcte transitievergoeding. Ook adviseren zij regelmatig over het voorkomen en beperken van hoge kosten.

Deze blog is geplaatst door mw mr. J. van der Woude
Senior bedrijfsjurist bij De Raadgevers en expert op het gebied van het arbeidsrecht.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search