Toch overgangsregeling transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding tellen arbeidsovereenkomsten, die elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, mee. De regeling van de transitievergoeding heeft onmiddellijke werking en geldt in beginsel voor iedere werknemer die op of na 1 juli 2015 wordt ontslagen. Ook geldt voor iedere werknemer dat de periode gelegen voor 1 juli 2015 meetelt voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. Ook al is er in het verleden een onderbreking van de keten geweest. De vergoeding bedraagt in beginsel in de eerste tien jaar een derde maandsalaris per dienstjaar en daarna een half maandsalaris per dienstjaar.

Maatregelen
Voor de regeling van de transitievergoeding is niet voorzien in overgangsrecht zoals bij de gewijzigde ketenbepaling wel het geval is. Naar aanleiding van de bezwaren die de afgelopen periode zijn geuit, heeft de minister nu toch besloten een overgangsregeling in te voeren. De overgangsregeling betreft een drietal maatregelen:
Er is (nog) geen transitievergoeding verschuldigd als de werkgever de werknemer de garantie kan bieden dat hij uiterlijk na zes maanden weer bij de werkgever aan de slag kan.
Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding worden arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn, als die op grond van de cao of regeling gold) niet meegeteld. Arbeidsovereenkomsten die elkaar na de genoemde datum met een onderbreking van ten hoogste zes maanden opvolgen, tellen dus wel mee.
Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op of na 1 juli 2015 wordt aangegaan, dan worden voorafgaande arbeidsovereenkomsten die voor die datum zijn geëindigd (en onderbroken zijn geweest met een periode langer dan drie maanden, of de termijn die op grond van de cao, gold) niet meegeteld.
Hopelijk geeft deze overgangsregeling wat meer lucht voor met name de seizoenbedrijven in de horeca-, recreatie- en agrarische sector.

In april vindt de workshop Wet Werk en Zekerheid – De diepte in plaats. Voor elke ondernemer met medewerkers met tijdelijke contracten in dienst is deze workshop erg nuttig om bij te wonen. Er zal voornamelijk gesproken worden over de transitievergoeding en de opbouw van personeelsdossiers. Voor meer informatie kun je contact openemen met service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search