Ruilhandel als moderne manier van contracteren

De manier waarop bedrijven onderling overeenkomsten sluiten verandert non-stop. Eén van de ontwikkelingen die een sterke opmars maakt is – verrassend genoeg – ruilhandel. Hierbij wordt niet betaald voor de levering van producten of diensten, maar wordt er geruild. Men maakt gebruik van de zogenaamde ‘Barter-overeenkomst’.

De Barter-overeenkomst

Een Barter-overeenkomst is een bijzondere vorm van ruil. Bij ruil gaan producten en/of diensten over en weer tussen de partijen. Hierbij komt geen geld kijken. Normaal gesproken is er sprake van een koper en een verkoper, die beide eigen verplichtingen en rechten hebben binnen de gemaakte afspraken. Op ruil zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op koop. Het verschil is dat beide partijen zowel als koper én als verkoper kunnen worden aangemerkt.

Aan de inhoud van de overeenkomst zijn geen verdere vereisten verbonden, er bestaat contractsvrijheid. Wel is het van belang om goed na te gaan wat de waarde van de producten en/of diensten zijn die worden geruild. Het is goed om ongeveer dezelfde waarde te hebben aan producten en/of diensten die worden gegeven als aan producten en/of diensten die worden ontvangen. Bestaat er een groot verschil tussen de waardes van u en de andere partij? Dan is het goed om af te spreken dat het verschil wel wordt betaald om zo de gelijkheid te behouden of dat er meer producten en/of diensten worden geleverd.

Afspraken op papier

Het is altijd van belang om je afspraken duidelijk en helder op papier te zetten om verwarring en onduidelijkheden te voorkomen. Vaak worden Barter-overeenkomsten gesloten tussen partijen die elkaar goed kennen en elkaar vertrouwen dat ze beide de afspraken zullen naleven. Ondanks dat partijen elkaar goed kennen en mondelinge afspraken ook geldig zijn, is het goed om toch alles schriftelijk vast te leggen. Denk alleen al aan de bewijslast in een later stadium.

Wilt u gebruik gaan maken van een Barter-overeenkomst of heeft u vragen hierover? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden hiervan bij uw accountjurist.

Start typing and press Enter to search