Recente ontwikkelingen rondom het concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding in de arbeidsovereenkomst waarin het de werknemer verboden wordt om na beëindiging van de overeenkomst concurrerend werk te verrichten voor een andere werkgever of als zelfstandige. Met een concurrentiebeding wordt voorkomen dat een
(ex-)werknemer informatie door kan spelen aan concurrenten, of informatie kan gebruiken als zelfstandige.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding mag in beginsel niet worden opgenomen in een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een concurrentiebeding kan namelijk vergaande gevolgen hebben voor een werknemer. Het heeft immers betrekking op de wijze waarin de werknemer in zijn levensonderhoud kan voorzien. Om deze reden is een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd slechts geldig als er sprake is van bijzondere omstandigheden, die de werkgever zorgvuldig dient te motiveren in de arbeidsovereenkomst.

De uitleg van een concurrentiebeding

Recentelijk (april 2017) heeft de rechter een uitspraak gedaan omtrent de uitleg van een concurrentiebeding. In het onderhavige concurrentiebeding is kortgezegd het volgende bepaald:

Zonder schriftelijke toestemming van de werkgever is het niet toegestaan voor de werknemer om in een concurrerende zaak werkzaam te zijn binnen een straal van 40 kilometer van de huidige werkgever. Deze bepaling geldt zowel tijdens de dienstbetrekking als na de dienstbetrekking.’

De betreffende werknemer is na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in dienst getreden bij een onderneming die gevestigd is binnen een straal van 40 kilometer van de vorige werkgever. Echter verricht hij in zijn functie werkzaamheden buiten een straal van 40 kilometer van de vorige werkgever. De werkgever beroept zich op het concurrentiebeding, terwijl de werknemer stelt dat dit beding niet van toepassing is.

Voorop moet staan dat bij de uitleg van een dergelijke bepaling de bedoeling van partijen als uitgangspunt dient te worden genomen. Echter is er in deze zaak nooit over het concurrentiebeding gesproken, waardoor de rechter niet kan toetsen wat de bedoelingen van partijen waren. De rechter heeft in deze zaak dan ook gekozen voor een strikt taalkundige uitleg van het concurrentiebeding.

De uitspraak

De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat het voor de werknemer verboden is om werkzaam te zijn binnen een straal van 40 kilometer van de ex-werkgever. Aan de vestigingsplaats van de betreffende onderneming komt derhalve geen betekenis toe bij de beoordeling van het concurrentiebeding. Het concurrentiebeding is dan ook niet van toepassing op de betreffende werknemer.

Bovenstaande uitspraak laat zien dat de tekst van een concurrentiebeding erg belangrijk is. Het is daarom belangrijk dat een concurrentiebeding zorgvuldig wordt opgesteld. De arbeidsrechtspecialisten van De Raadgevers helpen u graag hierbij. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search