Ontwikkelingen arbeidsrecht: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 9 oktober 2017 is het Regeerakkoord 2017 tot stand gekomen. Hierin werden al veranderingen opgenomen binnen het arbeidsrecht. Vanuit deze veranderingen is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) tot stand gekomen en op 9 april 2018 in internetconsultatie gegaan.

Internetconsultatie

Internetconsultatie houdt in dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis kunnen nemen van wetsvoorstellen en hierover hun ideeën kunnen delen met de wetgever. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenen bij een wetsvoorstel in een vroeg stadium kunnen meepraten over wetgeving. Doordat het nog gaat om een wetsvoorstel is er de ruimte om aanpassingen te doen in het voorstel. De WAB is een voorstel van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), die hij deze zomer wil voorleggen aan de Raad van State en de Tweede Kamer. Het doel van het wetsvoorstel is om meer balans te vinden in de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om werknemers in vaste dienst te nemen.

Hoofdpunten van het wetsvoorstel

De cumulatiegrond als nieuwe ontslaggrond

Tot op heden moet er voor ontslag van een werknemer worden voldaan aan één van de acht ontslaggronden die zijn geregeld in de wet. Wordt er niet aan één volledig voldaan, dan kan de rechter het ontslag niet goedkeuren, ondanks dat er omstandigheden zijn die het zouden rechtvaardigen om tot over te gaan tot ontslag. Met de cumulatiegrond kunnen omstandigheden die zien op verschillende ontslaggronden worden gecombineerd door de rechter.

Transitievergoeding vanaf dag 1

Normaal ontstaat er de verplichting om transitievergoeding te betalen nadat een werknemer twee jaar in dienst is bij de werkgever. Met de nieuwe wet wordt er transitievergoeding opgebouwd vanaf de eerste dag van het dienstverband, daarmee dus ook in de proeftijd.

Verlaging transitievergoeding bij lange dienstverbanden

Transitievergoeding wordt opgebouwd tijdens het dienstverband en deze opbouw wordt verlaagd naarmate als werknemer lang in dienst zijn bij de werkgever. Deze maatregel zorgt ervoor dat werkgevers langer mensen in vaste dienst kunnen houden zonder dat hierbij teveel zorgen of kosten komen kijken.

Compensatie kleine werkgevers

In het wetsvoorstel is er een regeling voor compensatie van de transitievergoeding voor kleine werkgevers. Deze compensatie wordt gegeven als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens ziekte of pensioen. Deze compensatie biedt voor veel kleine werkgevers uitkomst en zorgt ervoor dat ze kunnen blijven bestaan.

Proeftijd vaste contracten omhoog

In het huidige systeem mag een proeftijd van twee maanden worden opgenomen in een vast contract, in het nieuwe wetsvoorstel is dit verhoogd naar vijf maanden.

Verruiming ketenbepaling

In 2015 is de mogelijkheid om tijdelijke contracten te verlengen beperkt tot drie aansluitende contracten in twee jaar. In het nieuwe wetsvoorstel wordt de duur verhoogd van twee naar drie jaar. Doordat de ketenregeling verruimd wordt met een jaar is er voor werkgever meer ruimte voor flexibiliteit.

Pauze ketenbepaling verkort

Indien er sprake is van terugkerend tijdelijk werk bij een werkgever dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan dan is er de mogelijkheid voor de werkgever om de pauze tussen een keten van tijdelijke contracten te verkorten van zes naar drie maanden. Wel moet dit per cao geregeld zijn.

Permanente beschikbaarheid oproepkracht

Een werknemer moet door de werkgever minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen om te werken. Daarnaast behoudt de oproepkracht het recht op loon indien het werk toch wordt afgezegd. Bij cao kan de termijn worden ingekort tot tenminste een dag.

Hoogte WW-premie

Werkgever krijgen er voordeel bij om een werknemer een vast contract aan te bieden in plaats van een tijdelijk contract. De hoogte van de WW-premie wordt bij het aanbieden van vaste contracten lager.

Conclusie

Uit deze hoofdpunten blijkt wel dat de focus ligt op het aantrekkelijk maken van het aanbieden van vaste contracten. Het kabinet wil af van de wildgroei aan flexibele dienstverbanden. In de hoofdpunten komt daardoor ook duidelijk naar voren dat de kosten voor het flexwerken worden verhoogd om meer balans te creëren op de arbeidsmarkt.

De Raadgevers houdt de ontwikkelingen op dit punt nauwlettend in het oog en adviseert u graag. Neem vrijblijvend contact op met één van onze juristen!

Start typing and press Enter to search